In de week van 22 februari ontvangt u van BsGW de belastingaanslag voor 2021. Dit is een aanslagbiljet met de gemeentelijke belastingen én de waterschapsbelastingen. Voortaan staat ook de aanslag Diftar van het hele jaar op de combi-aanslag. Hebt u een account op MijnOverheid.nl? Dan ontvangt u het aanslagbiljet niet in de brievenbus, maar alleen online in uw Berichtenbox. 

Onroerende zaakbelasting

De gemeente heft jaarlijks onroerende zaakbelasting van eigenaren en gebruikers van onroerende zaken. De eigenarenbelasting en de gebruikersbelasting hebben elk een eigen tarief. Dit tarief wordt uitgedrukt in een percentage van de WOZ-waarde van de onroerende zaak. Voor woningen en niet-woningen zijn verschillende tarieven vastgesteld. 

De gemeenteraad heeft de volgende OZB-tarieven vastgesteld:

  • eigenarenbelasting van woningen: 0,1233% van de WOZ-waarde
  • eigenarenbelasting van niet-woningen: 0,2692% van de WOZ-waarde
  • gebruikersbelasting van niet-woningen: 0,2009% van de WOZ-waarde

Vindt u dat de WOZ-waarde te hoog is? Neem dan eerst contact op met BsGW. Taxateurs geven graag een toelichting en beoordelen kosteloos of de WOZ-waarde correct is vastgesteld. Bezwaar maken is dan wellicht niet meer nodig. Dit bespaart tijd en voorkomt onnodige kosten. Voor meer informatie kunt u terecht op www.bgsw.nl. Daar krijgt u in een filmpje kort en duidelijk uitgelegd waarom bellen over uw WOZ-waarde met BSGW sneller en beter is. Telefonisch is BsGW elke werkdag bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur, tel. 088-8420420.

Afvalstoffenheffing

Naast de OZB zijn er ook nog andere gemeentelijke belastingen waaronder de afvalstoffenheffing. Elk huishouden in Nederweert betaalt een vast bedrag per aansluiting (vastrecht) én een bedrag per kilo afval (Diftar). Het vastrecht bedraagt € 116,40 in 2021. Het variabel tarief van de afvalstoffenheffing stijgt van € 0,15 naar € 0,21 per kg. 

Vanaf dit jaar wordt de aanslag Diftar achteraf van een heel belastingjaar op de combi-aanslag vermeld. Dit heeft als voordeel dat u meer betaaltermijnen heeft, zowel met als zonder automatische incasso.

Inwoners die vanwege gezondheidsproblemen extra afval aanbieden (bijvoorbeeld incontinentiematerialen) kunnen een reductie van het variabel tarief aanvragen. Deze reductie is een vast percentage van 60%, met een maximum van € 60,00 per belastingjaar. Denkt u hiervoor in aanmerking te komen? Dan kunt u dat met een bijbehorende medische verklaring zelf regelen via BsGW.

Rioolheffing

Bent u eigenaar van een huis of bedrijf dat direct of indirect is aangesloten op de riolering, dan betaalt u rioolheffing. Het tarief is verhoogd naar € 280,90. Huurders krijgen geen aanslag rioolheffing.  

Hondenbelasting

Wie één of meerdere honden heeft, moet hiervoor hondenbelasting betalen. De kosten zijn gelijk gebleven ten opzichte van vorig jaar en bedragen € 25,00 per hond per belastingjaar. Voor een kennel is dit tarief € 100,00 per jaar.

Regel het online

Uw persoonlijke belastingzaken regelt u snel en gemakkelijk op uw persoonlijke pagina op www.bsgw.nl. Daar logt u in met uw DigiD. U hebt op uw persoonlijke pagina o.a. de volgende mogelijkheden: raadplegen van aanslagen; wijzigen van uw bankrekeningnummer; afgeven van een machtiging voor automatische incasso; indienen van een bezwaarschrift; inzien van een taxatieverslag; aanvragen van kwijtschelding en het stellen van vragen.

Vragen en antwoorden

Op www.bsgw.nl vindt u veel antwoorden op vragen over de gemeentelijke en waterschapsbelastingen. Wilt u liever telefonisch contact? Houd dan rekening met wachttijden of bel enkele dagen na het ontvangen van het aanslagbiljet. Tel. 088-8420420. Dit kan op werkdagen van 09.00 - 17.00 uur. U hebt daarbij uw burgerservicenummer (BSN) nodig.