Op dinsdag 9 februari is het ontwerp van de omgevingsvisie voor het buitengebied van Nederweert door de gemeenteraad vastgesteld. Op donderdag 8 april eindigde de zienswijzeperiode. Hoe nu verder? 

Enkele aanpassingen

De gemeenteraad was vol complimenten over het proces, de participatie en de communicatie van de omgevingsvisie. In de raadsvergadering vroegen de raadsleden om enkele aanpassingen van de visie. Deze zijn verwerkt. 

Digitale bijeenkomst

Op vrijdag 26 februari startte de zienswijzeperiode. Tot en met donderdag 8 april kon iedereen een zienswijze indienen. Op dinsdag 23 maart vond nog een digitale informatiebijeenkomst plaats voor iedereen die belangstelling had of verdiepende vragen wilde stellen. 

Zienswijzen en advies

Er zijn in totaal 24 zienswijzen en 1 advies binnengekomen op de ontwerp-omgevingsvisie voor het buitengebied. Het advies is van de Provincie Limburg. De zienswijzen zijn afkomstig van (agrarische) bedrijven (14), overige bedrijven (1), burgers (5), ketenpartners en overige organisaties (4). De inhoud van de zienswijzen is verschillend. 

Vervolg

De komende weken verwerken we de zienswijzen in een zienswijzennota. Deze wordt op dinsdag 20 juli aan de gemeenteraad voorgelegd, samen met een voorstel om de omgevingsvisie vast te stellen.