Waarom een nieuw afvalsysteem?

Samen op termijn minder afval produceren en het afval beter gescheiden aanbieden, zodat het beter verwerkt kan worden. Dat zijn de twee belangrijkste redenen om afval anders in te gaan zamelen. Het huidige systeem met de duobak biedt niet genoeg mogelijkheden om afval beter te scheiden. Het werken met restafvalzakken (tariefzakken) en het aan huis ophalen van PMD, biedt die mogelijkheden wel. 

Beter scheiden scheelt in kosten

Gemeenten betalen geld voor het ophalen en verwerken van restafval. De hoogte van dit bedrag hangt af van de hoeveelheid restafval dat verbrand moet worden. De rijksoverheid verhoogt ieder jaar de kosten voor het verbranden van restafval. Daar hebben we geen invloed op. Doen we niks aan de berg restafval dan stijgt de rekening elk jaar voor het verwerken van het afval. Met elkaar kunnen we die stijging wel zo laag mogelijk houden door afval zo goed mogelijk te scheiden.

Op verzoek van de gemeenteraad worden luiers en incontinentiemateriaal tijdens de pilot in Budschop ook apart ingezameld. 
 

Meest gestelde vragen en antwoorden over pilot afvalinzameling Budschop