In de zoektocht naar het optimale systeem hebben we in 2022 in een groot deel van Budschop een proef gedraaid met het inzamelen van restafval via een tariefzak. Daarnaast zamelden we PMD in de hele gemeente huis aan huis in via speciale zakken. Ook startten we met apart inzamelen van luiers en incontinentiemateriaal. Vanaf oktober veranderen we een aantal onderdelen. Dat doen we op basis van de ervaringen met het nieuwe afvalsysteem, de uitkomst van een enquête en twee sorteeranalyses. De input van de klankbordgroep Afval en de wensen van de gemeenteraad spelen ook een belangrijke rol. 

Pilot tariefzak stopt

We stoppen de pilot met de tariefzak. De zak wordt voor het laatst ingezameld op woensdag 28 september. Daarna dienen inwoners de duobak weer voor GFT én restafval te gebruiken. Op woensdag 5 oktober wordt de duobak, met zowel GFT als restafval, weer voor het eerst ingezameld.

Waarom een nieuw afvalsysteem?

Samen op termijn minder afval produceren en het afval beter gescheiden aanbieden, zodat het beter verwerkt kan worden. Dat zijn de twee redenen om afval anders in te gaan zamelen. Bovendien kunnen duobakken, waarbij twee verschillende afvalstromen in één bak zitten, op termijn niet meer ingezameld worden. Ook het beheersen van de kosten is een belangrijk onderdeel. 

Beter scheiden scheelt in kosten

Gemeenten betalen geld voor het ophalen en verwerken van restafval. De hoogte van dit bedrag hangt af van de hoeveelheid restafval dat verbrand moet worden. De rijksoverheid verhoogt ieder jaar de kosten voor het verbranden van restafval. Daar hebben we geen invloed op. Doen we niks aan de berg restafval dan stijgt de rekening elk jaar voor het verwerken van het afval. Met elkaar kunnen we die stijging wel zo laag mogelijk houden door afval zo goed mogelijk te scheiden.

Afvalscheidingskaart Budschop