Afstemming met de Omgevingsvisie

Het groenbeleidsplan is afgestemd met de Omgevingsvisie Buitengebied. Dit is belangrijk, omdat de ambities voor het openbaar groen raakvlakken hebben met de ambities voor het buitengebied die in de Omgevingsvisie staan.

In de Omgevingsvisie staat beschreven op welke manier grote veranderingen in het buitengebied worden aangepakt. Het gaat om veranderingen op het gebied van gezondheid, kwaliteit van de leefomgeving, economische ontwikkeling, duurzaam ondernemen, landbouw, wonen, natuur, milieu en water. Samenwerking met partijen uit de samenleving, overleg, maatwerk, kwaliteit en vernieuwing zijn kernwoorden bij de totstandkoming van een buitengebied waar het prettig wonen, werken, ondernemen en recreëren is.

De kijk op groen -zoals omschreven in het vernieuwde groenbeleidsplan- en de Omgevingsvisie versterken elkaar. De Omgevingsvisie beschrijft de ontwikkeling dat veel agrarische bedrijven gaan stoppen met hun bedrijfsvoering, en dat de vrijkomende locaties kansen bieden voor multifunctionele doeleinden. De visie op het groen van Nederweert, namelijk ‘multifunctioneel groen’, sluit hier op aan. Ook de andere thema’s uit het groenbeleidsplan passen bij de onderwerpen uit de Omgevingsvisie: klimaatadaptatie, biodiversiteit, recreatie, samenwerking/participatie, gezondheid/welzijn en een integrale aanpak.