Huishoudens die de energietoeslag niet automatisch ontvangen, maar hier mogelijk wel voor in aanmerking komen, kunnen via de website het bedrag van € 800,- vanaf maandag 4 december aanvragen.

Energietoeslag 2023

De gemeente geeft, net als in 2022, een compensatie aan huishoudens met een laag inkomen. Dit is de energietoeslag 2023. Het gaat nu om een bedrag van € 800,-. Eerder dit jaar is er al een bedrag van € 500,- uitgekeerd.

Huishoudens die aan voorwaarden voldoen

Huishoudens die aan de voorwaarden voldoen en bekend zijn bij de gemeente, bijvoorbeeld bijstandsgerechtigden, hebben de energietoeslag al automatisch uitbetaald gekregen. 

Huishoudens die in 2022 energietoeslag ontvingen

Bij huishoudens die geen uitkering ontvangen maar in 2022 wel energietoeslag hebben ontvangen, hebben we getoetst of zij ook in 2023 aan de voorwaarden voldoen. Deze inwoners hebben automatisch de energietoeslag ontvangen als dat het geval is. 

Sociaal Raadslieden helpen

Heeft u vragen of kunt u hulp gebruiken bij het aanvragen? De Sociaal Raadslieden (link naar pagina Sociale Raadslieden) staan voor u klaar en helpen u bij het aanvragen van de toeslag. 

  • telefonisch: (088) 65 60 692
  • e-mail: raadsliedennederweert@amwml.nl
  • binnenlopen tijdens spreekuren. Op dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur (Bibliocenter, Kapelaniestraat 8) en op donderdag van 14.00 tot 15.00 uur (Sint Antoniusplein 21-22)