Startersleningen

Home > Inwoners > Startersleningen

Startersleningen

 • Samenvatting

  Voor de aankoop van bestaande en nieuwbouwwoningen die voldoen aan de gemeentelijke verordening startersleningen kunnen startersleningen worden verstrekt door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten.

  De gemeente dient vooraf te bepalen of aanvrager voldoet aan deze criteria. Daarnaast dient per nieuwbouwproject door de gemeente te worden bepaald of dit project in aanmerking komt voor startersleningen.

  Toekenning van deze startersleningen is slechts mogelijk tot en voor zover het betreffende budget beschikbaar is.

  Het recht op hypotheekrenteaftrek van een Starterslening blijft bestaan als u de akte uiterlijk op 31 december 2016 laat passeren bij de notaris.

  Op 1 januari 2013 zijn de fiscale regels voor de hypotheekrenteaftrek gewijzigd. Een hypotheek die vanaf 2013 wordt afgesloten, moet tenminste annuïtair worden afgelost om voor hypotheekrenteaftrek in aanmerking te komen.

  De Starterslening is de eerste drie jaar rente- en aflossingsvrij en voldoet daarmee niet aan de vereiste minimale aflossing. In de Wet Maatregelen Woningmarkt 2014 is voor de Starterslening t/m 31 december 2016 een uitzondering gemaakt, zodat het recht op hypotheekrenteaftrek gedurende de hele looptijd van de Starterslening blijft bestaan.

  Om nog in aanmerking te komen voor deze uitzondering, moet u de akte voor de Starterslening uiterlijk op 31 december 2016 laten passeren bij de notaris. Deze uiterste passeerdatum kan onder geen enkele voorwaarde worden verlengd. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn), de gemeente en de woningcorporatie zijn niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor de gevolgen die ontstaan doordat u te laat de akte laat passeren. Twijfelt u over de passeerdatum van uw nieuwe woning, bespreek dan met uw hypotheekadviseur wat dit voor u betekent.

  U kunt nog wel vóór 31 december 2016 uw akte laten passeren, maar u hebt nog geen aanvraag bij de gemeente ingediend? Houd er rekening mee dat de hele aanvraagprocedure van een Starterslening ongeveer drie maanden duurt. SVn, dat de aanvraagprocedure, de financiële toets en het verstrekken van de lening verzorgt, kan op een bepaald moment besluiten om geen aanvragen meer in behandeling te nemen. Svn onderzoekt momenteel of er na 1 januari 2017 een nieuwe starterslening mogelijk is binnen de nieuwe regels. Zodra hier meer over bekend is, informeren we u.

 • Voorwaarden

  De starterslening overbrugt het verschil tussen de totale koopsom van een woning en het maximale bedrag dat starters, op basis van hun inkomen, kunnen lenen.
  Het maximale (gezamenlijke) inkomen is € 50.000,-- en de kandidaten mogen geen woningverleden (hypotheekverleden) hebben.

  De maximale koopsom exclusief verwervingskosten van een bestaande woning mag maximaal incl. meerwerk/verbeterkosten € 173.000,-- bedragen. De maximale koopsom van een nieuwbouw grondgebonden starterswoning mag maximaal € 180.000,-- vrij op naam bedragen.
  Per nieuwbouwproject dient door de gemeente te worden bepaald of dit project in aanmerking komt voor startersleningen.

  De starterslening zelf bedraagt maximaal € 37.000,--.
  Het voordeel van een starterslening is dat hierover de eerste 3 jaar geen rente en aflossing betaald hoeft te worden.

  Toekenning van startersleningen is slechts mogelijk tot en voor zover het betreffende budget nog beschikbaar is en u voldoet aan de voorwaarden voor in aanmerking te komen van een starterslening.

 • Gang van zaken

  U vraagt het aanvraagset voor de starterslening aan bij de gemeente. U geeft bij de gemeente aan of het een bestaande of nieuwbouw woning is en het adres of kavelnummer. Het ingevulde aanvraagset verstuurd u naar Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (S.V.N.)-www.svn.nl, die deze aanvragen namens de gemeente behandelt.

  Het SVN adviseert de gemeente over het al dan niet verlenen van de startersleningen en de hoogte ervan.

  Op basis hiervan besluit de gemeente tot het al dan niet toekennen van een starterslening en de voorwaarden hiervoor. Deze zogenaamde toewijzingsbrief verzendt de gemeente aan aanvrager en het SVN. Op basis hiervan kan het SVN de starterslening toekennen aan aanvrager.

 • Contactpersonen

  Gemeente Nederweert
  T: (0495) 677 111 of 14 0495
  E: info@nederweert.nl

Informatie per e-mail doorsturen

De e-mail adressen worden niet openbaar gemaakt en worden alleen gebruikt voor het versturen van productinformatie naar de ontvanger.

Velden met een * zijn verplichte velden.