Opening Centrum Jeugd en Gezin

Archiefdatum is 31-01-2010.

(DIT IS EEN GEMEENSCHAPPELIJK PERSBERICHT VAN DE GEMEENTEN LEUDAL, NEDERWEERT EN WEERT)

 

Peter-Jan Rens bij opening a.s. woensdag

 

CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN VAN START

 

Woensdag 13 januari a.s. gaat het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in Leudal, Nederweert en Weert officieel van start. De opening van de locatie in Leudal volgt later dit jaar. Het feestelijke openingsprogramma start om 14.00 uur bij het CJG Weert in het Welzijnscentrum aan de Vogelsbleek. Om 15.00 uur volgt de opening in Nederweert. Die vindt plaats in de bibliotheek aan Kapelaniestraat. Tv-presentator Peter Jan Rens zal tijdens de achtereenvolgende openingsbijeenkomsten op geheel eigen wijze zijn visie geven op jeugdzorg.

 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin is dé plek waar ouders, kinderen en jongeren terecht kunnen met vragen over opvoeden, opgroeien en onderwijs. Men kan de website raadplegen (www.hetcjg.nl), bellen, e-mailen of binnenlopen. Ouders en jeugdigen uit Weert, Nederweert en Leudal zijn welkom in het CJG. Het gaat daarbij nadrukkelijk over alledaagse twijfels en praktische vragen over onderwerpen als schoolkeuze, voeding, huiswerk, zakgeld en gezondheid. De adviezen zijn gratis. De openingstijden staan op de website.

 

Landelijk initiatief, lokale invulling

De Centra voor Jeugd en Gezin zijn een landelijk initiatief. Het streven van het kabinet is in 2011 een landelijk dekkend netwerk van CJG’s te hebben gerealiseerd. Gemeenten voeren de regie en krijgen veel vrijheid bij de concrete invulling van hun eigen CJG. Leudal, Nederweert en Weert hebben hun krachten gebundeld om samen een gedegen organisatie - inclusief lokale website - en uitgebreide telefonische ondersteuning op te zetten. In het centrum participeren diverse sociaal-maatschappelijke organisaties en onderwijs- en hulpverleningsinstanties. Aan het CJG Leudal-Nederweert-Weert is een team van 6 deskundige mensen verbonden.

 

De drie gemeenten hebben onderzocht wat de informatie- en ondersteuningsbehoefte is van ouders, kinderen en jongeren in de regio. Op basis van de uitkomsten is concreet invulling gegeven aan CJG-locaties die laagdrempelig en op verschillende manieren bereikbaar zijn. Om verdere drempels weg te nemen is elk contact volledig vrijblijvend en desgewenst anoniem.

 

In elk van de gemeenten een bezoeklocatie

De website en telefonische helpdesk spelen een centrale rol in de dienstverlening van de CJG’s. Daarnaast zal er nog dit jaar een bezoeklocatie in elk van de drie gemeenten zijn gerealiseerd. Op 13 januari vindt dus de opening plaats van de CJG-locaties in Weert en Nederweert. De locatie in Leudal opent later dit jaar. Inwoners van Leudal kunnen uiteraard wel al via de overige kanalen contact zoeken met hun CJG.

 

 

Bron: Persbericht 11 januari 2010