Rioolheffing

Samenvatting

Onder de naam rioolheffing wordt een belasting geheven ter bestrijding van gemeentelijke kosten voor het treffen van collectieve maatregelen voor een doelmatig werkende riolering en maatregelen ten aanzien van hemel- en grondwater.

Voorwaarden

De rioolheffing wordt geheven van de eigenaar van een perceel dat direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering. De belastingplicht wordt vastgesteld op 1 januari van het belastingjaar. Een verkoop in de loop van het jaar heeft geen gevolgen voor de hoogte van de rioolheffing. Overigens is het gebruikelijk dat de notaris deze heffing verrekent met de nieuwe eigenaar bij een verkoop.

De heffing wordt geheven naar een vast bedrag per perceel.

Kosten

Het tarief voor de rioolheffing is een vast bedrag per perceel per jaar.

De hoogte van de tarieven voor de rioolheffing en andere belastingen kunt u vinden op de website www.bsgw.nl

Contactpersonen

Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)

Website: www.bsgw.nl
Telefoonnummer: 088-8420420
Directe link persoonlijke pagina: https://dbb.bsgw.nl/

Postadres: Postbus 1271
6040 KG ROERMOND