Weblog burgemeester

Home > Weblog burgemeester

Weblog burgemeester

 • Van alles wat.........

  (20-03-2017)


  Om te beginnen een historisch noodzakelijke correctie; in mijn laatste blog schreef ik dat Lilianne Ploumen de eerste minister was die tijdens mijn ambtsperiode Nederweert bezocht. Door een wakkere medewerkster van de afdeling communicatie werd ik er terecht op geattendeerd dat minister Camile Eurlings en al in 2007 naar Nederweert kwam. Ik was toen zo'n 9 maanden burgemeester. Het was tijdens het OLS van 2007 dat Minister Eurlings van Verkeer en waterstaat onze gemeente bezocht. In de coulissen van de formele openingsactiviteiten spraken we over de knelpunten van de A2 en de randweg.

  ----------
  De gemeenteraadsvergadering van dinsdag 14 maart werd gedomineerd door de discussie over het centrumplan. Het was een bijzonder bespreekpunt, de belangen zijn groot. De lobby stevig.
  Centraal blijft de vraag wat het beste is voor een toekomstbestendig winkelgebied voor zowel de consument als de ondernemers. Onder de rook van de oude Lambertustoren moeten we werken aan de toekomst. 
  Net als in het sociale domein geldt hier ook voor alle betrokkenen de uitspraak van hoogleraar transitiekunde Jan Rotmans:  "We leven niet in een tijdperk van veranderingen maar in een verandering van tijdperken".

  We staan er niet altijd bij stil maar de gemeente heeft grote investeringen gedaan in de verbetering van het winkelgebied. De Kerkstraat en de Brugstraat zijn de afgelopen jaren zichtbaar verbeterd.

  ----------
  Tijdens mijn nieuwjaarstoespraak 2017 gaf ik aan dat ik onder andere oud burgemeester Fons Jacobs had benaderd om zitting te nemen in een toen nog op te richten 'Comité herstel Lambertustoren'. Onder zijn voorzitterschap zijn een aantal goede bekenden van onze gemeenschap stevig aan de slag gegaan. Binnenkort hoort en leest u er meer van.

  ----------
  Op woensdag 15 maart maakte ik een rondje langs de stembureaus en stemde ik in Ospeldijk.
  Ook Nederweert kende een hoge opkomst. Gelukkig. 

  Voor de bemensing van onze stembureaus en  het tellen van de stemmen hebben we veel jonge mensen ingeschakeld. Dat is een goede zaak.

  Nu de rookwolken van de verkiezingen en de verkiezingsuitslag zijn opgetrokken mogen minimaal vier partijen aan de slag om een nieuw kabinet te vormen. Dat zal nog niet meevallen en ik denk in al mijn eenvoud dat een coalitie VVD/CDA/D66 en Christen Unie de meeste kans maakt.

  ----------
  Samen met kabinetschef Giel Bruijnaers bezocht ik het diamanten bruidspaar Verdonschot-Cuppens aan de Kapelaniestraat. Mevrouw Verdonschot heeft jarenlang -toen nog in een witte schort- het oude gemeentehuis gepoetst. Dat werd een gezellig weerzien.

  ----------
  Afgelopen maandag 20 maart legden we de laatste hand aan een raadsvoorstel over de nieuwe brandweerkazerne. Het stuk is wat mij betreft rijp om te worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 18 april a.s.

  Het is natuurlijk uiteindelijk maar 'gewoon' werk maar ik wil toch graag alle ambtelijke ondersteuners (en in het bijzonder Pascalle Mommers), de leiding van de brandweerpost en de veiligheidsregio hartelijk danken voor hun inzet. "Veiligheid voorop"  koos ik als motto. En dat motto is ongetwijfeld iedereen en zeker de politieke partijen aan het hart gebakken.

  Het onderwerp heeft vooral een groot bestuurlijk 'duwen en trekken gehalte' en gezien het belang voor Nederweert en mijn specifieke verantwoordelijkheid als burgemeester voor de veiligheid in onze gemeente ga ik er daarom graag de trap voor op.

  ----------
  In de nacht van zondag op maandag werd de 84-jarige  Mevrouw Feijen aan de pastoor Greymansstraat opgeschrikt door een hevige explosie. Echt niet normaal, het pand is behoorlijk vernield. De brokstukken lagen op en aan de overkant van de weg. In die nacht ging ik nog even bij haar en haar directe familie op bezoek en sprak ik met de politie. Dat laatste gebeurde de afgelopen dagen veelvuldig. Alles op alles wordt gezet om de dader(s) te pakken en mevr. Feijen te helpen.

  ----------
  Op naar Weert!

  IJs en weder dienende ben ik op vrijdag 24 maart ben vanaf 20.00 uur te gast in Theatercafé de Huiskamer in Weert. In het programma "de "Boventoon" word ik geïnterviewd door presentator Wim Stienen. O.a. aan de hand van muziekfragmenten wandelen we als het ware door 'mijn' leven.

  Er is ook live-muziek. Samen met vrienden van de 21Boeket Blues Band gaan we vanaf 22.30 uur een gepast semi-akoestisch optreden verzorgen. Als u er bij wilt zijn. Dat kan, de toegang is gratis. Onderstaand de flyer en aankondiging van de "Huiskamer".

 • In de marge van de verkiezingen voor de Tweede Kamer

  (10-03-2017)


  In de marge van de verkiezingen voor de Tweede Kamer.........

  vond in de Pinnenhof een verkiezingsdebat plaats. De avond werd georganiseerd door de Jongerenraad van Nederweert. Weliswaar 'buiten categorie" maar zij waren met stip de winnaars van het debat.
  Het is geweldig dat jonge mensen zich inzetten om de democratie te versterken. Een democratie kan niet bestaan zonder met respect voor politieke tegenstanders op een faire manier het debat aan te gaan. Dat deden de dame en heren politici.

  Het was een amusant moment toen een D66 raadslid aan de D66 kandidaat vroeg wat hij vond van de opstelling van de burgemeester van Weert van D66 huize met betrekking tot asielzoekers. Dat zat (terecht) wel snor. Ons raadslid Marcel Vossen vroeg in die vragenronde naar de standpunten van de partijen met betrekking tot herindeling. Dat onderwerp en de vraag van D66 zijn uitstekend met elkaar te verbinden (met excuses: 'Verbinden en verbinding' zijn zeer typische politieke 'toverwoorden' van deze tijd). 
  Maar goed, de verbinding: "Weert heeft een geweldig goed stadsbestuur, ze kunnen het gemakkelijk als Weert alleen af. Annexatie door Nederweert is uit den boze".

  In de marge van de verkiezingen voor de Tweede Kamer...........
  werd in datzelfde debat een laag inkomen op één hoop gegooid met een sociaal zwak milieu. Dat deed zeer. Alle gewone werkmans-gezinnen met 9 kinderen hadden het in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw niet breed. Ongelooflijk veel respect verdienen die vaders en moeders. De mijne dus ook. Ik ben er trots op opgegroeid te zijn in een sociaal sterk milieu, al moest elk dubbeltje worden omgedraaid.
  "Ach, misschien was het niet zo bedoeld...." was waarschijnlijk de reactie van mijn moeder geweest.

  In de marge van de verkiezingen voor de Tweede Kamer.......
  organiseerden we een instructie-avond voor tellers en stembusleden. Er doen genoeg partijen mee aan de verkiezingen. Zie ook: http://www.nederweert24.nl/2017/03/09/instructie-avond-tellers-en-stembureauleden/
   

  In de marge van de verkiezingen voor de Tweede Kamer.......
  bezocht minister Ploumen Nederweert. Zij is daarmee de eerste minister die tijdens in mijn ambtsperiode Nederweert op bezoek kwam.

  In eerdere jaren ontmoette ik Mark Rutte en Frans Weekers toen nog beiden kamerlid voor de VVD in de Haazehof, Raymond Knops (kamerlid voor het CDA) in de Dorpsherberg en Roland van Vliet, destijds kamerlid voor de PVV, tijdens Festeynder.

  Het was een geslaagd bezoek van de minster. We spraken geanimeerd en informeel met elkaar. Vanuit haar familiebanden is Mevr. Ploumen betrokken op agrarische ondernemers en de ontwikkelingen op het platteland. Wij hebben haar veel "denkstof" voor Den Haag meegegeven.

  Mijn kleindochter Fauve bood de minister een bloemetje aan en dat vond ze (leuk) spannend.


  Voor een uitgebreidere impressie van het bezoek zie ook http://www.nederweert24.nl/2017/03/09/minister-lilianne-ploumen-pvda-bezoekt-nederweert/  Daar komt ook onderstaande foto vandaan.


  Tot slot, in het volle licht van de verkiezingen voor de Tweede Kamer.....
  hoop ik dat u op 15 maart massaal van uw recht om te stemmen gebruik maakt.

  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Burgerbetrokkenheid, de Dag van Nederweert en de 'Knooterhook"

  (02-03-2017)


  Het hoort echt bij de tijdsgeest, iedere gemeente wil graag de burgerbetrokkenheid vergroten. In een ideale situatie noemen we dat overheidsparticipatie. Niet de burger participeert in de plannen van de overheid maar de overheid participeert in de plannen van haar plaatsgenoten. Het project "de Bengele Beweegt" is daar een goed voorbeeld van.

  Ook bij het bevorderen van eigentijdse burgerbetrokkenheid geldt overigens mijn motto: "'Alles kan anders, alles kan beter".

  We kunnen ons afvragen of elk onderwerp geschikt is voor burgerbetrokkenheid. De hoogte van de leges, uitvoerende handhavingskwesties, openbare orde  lenen zich er minder voor dan het inrichten van een speelterrein met speeltoestellen.

  Al is de burgerbetrokkenheid nog zo optimaal georganiseerd, niet iedereen zal achteraf tevreden zijn. Dan krijgt de overheid ook vaker kritiek in de zin van: "We zijn er te weinig in gekend of we hebben te weinig informatie gehad". Dat kan natuurlijk goed het geval zijn maar het kan ook zomaar zo zijn dat de onvrede over het resultaat reden is om te wijzen naar slechte communicatie/informatie of te weinig burgerbetrokkenheid. Het hoort er allemaal bij.

  In de afgelopen jaren heeft de gemeente Nederweert veel geïnvesteerd in burgerbetrokkenheid, niet alleen in nota's maar vooral ook in praktische inzet. Laat ik 'ns wat noemen:

  Onze Dirk Jan Pereboom is volop in de slag met de dorpsraden en het samen omzetten van plannen in concrete acties.

  Harold van der Haar spant zich dagelijks in om samen met mensen in Nederweert grote en kleine activiteiten mogelijk te maken

  Petra Philips, Berber Rulkens en Hans Corsten zijn gekend vanwege hun inspanningen om de afstand tussen verschillende belangen in het buitengebied te verkleinen en liefst met elkaar te verzoenen.

  John Metselaars, veel lof kreeg ik van betrokken burgers over de wijze waarop hij de aanpassingen aan brug 15 en de Kerkstraat samen met hen heeft opgepakt.

  Jan van Riet is voortdurend op zoek naar verbindingen in het accommodatiebeleid.

  Ger Odekerken staat te popelen om interactief met het nieuwe subsidiebeleid in de slag te gaan.

  Bram Thijssen is een waarlijk uithangbord voor onze gemeente als het gaat om de contacten met het bedrijfsleven.

  En, er is nog veel meer te noemen bij alle grote fysieke projecten worden burgers, ondernemers en organisaties betrokken.

  Er is veel veranderd de laatste 10/15 jaar. Steeds meer werken wij van buiten naar binnen, het beeld van de ambtenaar die uitsluitend regeltjes toetst en de wetten stelt behoort allang tot het verleden.

  Waar we ook absoluut de opvattingen van burgers willen horen is bij de totstandkoming van de "Strategische Agenda". Welke onderwerpen doen er volgens u werkelijk toe, wat moet de inzet van de gemeente en de gemeenschap zijn. Op 14 maart bespreken we een voorstel met de raad.

  Een van de ideeën is dat we willen aansluiten bij de Midzomermarkt. Het plan is om op 30 juni tijdens die markt "De dag van Nederweert" te organiseren. Dan gaan we (niet alleen) zoete broodjes bakken maar kunt u ook al uw (spijkerharde) kritiek (anoniem) kwijt in de "Knooterhook". Heeft Nederweert boze burgers en waarom zijn ze boos? Wij willen er graag van leren.
  __________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Laat de lente maar komen

  (19-02-2017)


  Zo, na twee weken lijkt het er op dat ik de griep achter de rug heb. Met hangen en wurgen zweefde ik 14 dagen tussen het bed en het werk. Dan weer wat méér bed, dan weer wat méér werk. Maar niet mopperen, wat hadden we een prachtig lenteweer de afgelopen dagen. Voorjaarskriebels staken de kop op.

  Inmiddels heb ik de draad weer helemaal opgepakt; B en W vergaderingen, overleg over handhavingskwesties, voorbereidingen voor de strategische agenda, een 60-jarige bruiloft, veiligheidsoverleg, gesprekken met plaatsgenoten, ondernemers en ambtenaren. Business as usual dus.

  De voorbereidingen voor de brandweerkazerne gaan ook door. Zoals we in het oorspronkelijk raadsvoorstel hebben aangegeven willen we nog een aantal zaken nader in beeld brengen. O.a. hoe dat we praktisch invulling geven aan het begrip budgettaire neutraliteit. (In dit geval de kosten van de veiligheidsregio door Nederweert en de andere gemeenten mogen door nieuwbouw niet stijgen).
  Door een meerderheid van de gemeenteraad (alleen de Fractie JAN ging er niet in mee) werd een amendement (wijzigingsvoorstel) ingediend.

  Eigenlijk nog voor het debat begon, dat is tekenend voor het belang dat er aan werd gehecht.

  Het was een redelijke nieuwigheid voor politiek Nederweert. In het verleden werden er door fracties vragen gesteld en afhankelijk van de antwoorden vanuit het college werd er al dan niet in tweede termijn een amendement ingediend. Dit omdat we door middel van de dialoog tussen college en gemeenteraad tot goede besluiten willen komen.
  Deze vergadering ging het anders in Nederweert. Blijkbaar was de politieke inschatting dat de grote verschillen in opvatting over de brandweerkazerne alleen door het indienen van een amendement vóóraf door de raad waren te corrigeren. Vanuit democratische regels is er niets tegen in te brengen, enigszins ongebruikelijk in de politieke 'mores' van Nederweert is het wel.

  Maar goed, voor mij verandert er eigenlijk niets, ik was al volop actief rondom de brandweerkazerne en ik ga verder met de voorbereidingen. In het belang van Nederweert. Ik heb daar niet veel woorden voor nodig: "Veiligheid voorop". Ik ga er voor de trap op en lukt het om wat voor redenen niet dan geldt voor mij het aloude spreekwoord: "Komt tijd komt raad"

  Na de prinsenrecepties, de kolderpinvergadering, de Bonte Avonden is het bijna zo ver. Carnaval is in aantocht. Maar eerst a.s. zaterdag de Sleuteloverdracht aan prins Ron van de Pinmaekers, Benieuwd hoe Nederweert in "zijn" drie dagen zal veranderen........ Als er om te beginnen maar nog véél meer ongedwongen plezier wordt gemaakt.
  ________________________________________________________________________________________________________________

 • Brandweerkazerne en extra raadsvergadering randweg

  (09-02-2017)


  Deze korte blog is als het ware te lezen als een vervolg op mijn vorig artikel.

  Over de brandweerkazerne.....

  Gelukkig is de kogel door de kerk en heeft de raad ingestemd met het voorbereidingskrediet voor de totstandkoming van een nieuwe brandweerkazerne. Nu dus geen mondbelijdenissen meer aan de veiligheid (wie is daar op tegen?) Nu geldt het gezegde: "Geen woorden maar daden".

  Ik stel vast dat het voorstel van B en W meer dan voldoende informatie bevatte om het besluit over een voorbereidingskrediet verantwoord te kunnen nemen. We kunnen aan de slag met de voorbereiding van de planologische procedures. Ik ga me voorlopig in ieder geval niet oriënteren op het vraagstuk. "Wat te doen als de huidige kazerne toch als brandweerkazerne moet blijven bestaan". Ik houd vertrouwen in de toekomst, Nederweert verdient dat.

  Geen ingelaste raadsvergadering over randweg/N266.....

  Nu het voorstel over de randweg/N266 van de agenda van Provinciale Staten is gehaald is het niet zinvol de ingelaste vergadering van de raad op dinsdag 14 februari a.s. over dit onderwerp doorgang te laten vinden. Het is jammer van de vertraging over de definitieve besluitvorming maar het is zeker (ook) positief dat het voorkeursalternatief nu verder uitgewerkt gaat worden. Iedereen zal verder benieuwd zijn naar de mogelijke verbeteringen op het huidige tracé. Wordt ongetwijfeld vervolgd.......
  __________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Twee belangrijke onderwerpen; hoe gaat het verder met de brandweerkzarne en de randweg?

  (29-01-2017)


  Je hoeft bepaald niet op de universiteit te hebben gezeten om te snappen dat de hoek Smisserstraat/Randweg wel een heel ideale plek is voor een nieuwe brandweerkazerne. Goed bereikbaar, de grond is eigendom van de gemeente, centraal gelegen voor alle kernen.
  Het verplaatsen van de kazerne heeft ook grote voordelen voor de kern Budschop als totaal, de mogelijkheid om de rijrichting in de Kerkstraat om te draaien en het toekomstperspectief voor de ontwikkeling van het terrein voor openbare werken.

  Afgelopen week hadden we de omwonenden en de dorpsraden in de raadzaal op bezoek om erover te spreken.  Er was overigens maar een geringe opkomst (7 personen). De sfeer was positief en begripvol. Natuurlijk waren er ook kritische vragen. Voor omwonenden voelt én is het anders dan wanneer je er vanuit het algemeen belang naar kijkt. Dat is gewoon een feit.

  Op basis van de huurpenningen en de vergoeding voor het onderhoud die we nu van de Veiligheidsregio krijgen moet de nieuwbouw in alle gevallen budgettair neutraal kunnen verlopen. Er worden in alle redelijkheid geen extra huisvestingskosten voorzien. Niet voor Nederweert en ook niet voor de andere gemeenten die bij de Veiligheidsregio Limburg Regio Noord zijn aangesloten. 100% zeker is dat nooit.
  Een burgemeester is als eerste verantwoordelijk voor de brandweerzorg. Naar mijn idee kunnen we de gelegenheid niet voorbij laten gaan of op de lange baan schuiven.
  Sterker nog; deze ontwikkeling laten lopen zou terecht reden zijn voor ernstige kritiek door de gemeenteraad.
  De raad wordt gevraagd in te stemmen met nieuwbouw en een voorbereidingskrediet van 50.000 euro ter beschikking te stellen.

  Omdat 'Veiligheid' bij uitstek tot de belangrijkste verantwoordelijkheid van een burgemeester hoort, heb ik de politieke partijen aangegeven dat ik desgevraagd ook persoonlijk tijdens een fractievergadering op de vragen van de politiek wil ingaan. Het is de eerste keer dat ik in zo'n aanbod in mijn -in totaal- meer dan 12,5  jaar burgemeesterschap doe. U mag er uit afleiden dat ik het wel een heel belangrijke kwestie vind.

  Een andere belangrijk dossier is de Randweg. Veel inwoners en uiteraard politiek Nederweert zijn er al jaren mee in de slag.

  Op 10 februari a.s. gaan Provinciale Staten er zich over buigen. Er liggen dan 5 besluiten voor. Ik citeer ze letterlijk uit het voorstel aan Provinciale Staten.

  "1) In te stemmen met de bestuurlijke standpuntbepaling ten aanzien van de ingekomen zienswijzen en adviezen, zoals geformuleerd in de Nota van Zienswijzen.
  2) De structuurvisie Randweg N266 Nederweert vast te stellen
  3) Ten behoeve van de realisering van de Randweg N266 een provinciale bijdrage ter beschikking te stellen van 10.150.000,00 euro
  4) Gedeputeerde Staten op te dragen de afhandeling en publicatie van dit besluit te verzorgen.
  5) Gedeputeerde Staten op te dragen een definitief verkeerskundig ontwerp (DVO) en een provinciaal inpassingsplan, incl. bijbehorende onderzoeken en project-MER op te stellen".

  De gegevens die het verkeerskundig ontwerp en het provinciaal inpassingsplan opleveren moeten er toe leiden dat de gemeenteraad in juni 2018 aan Provinciale Staten een advies kan uitbrengen. In oktober 2018 is vervolgens besluitvorming door Provinciale Staten voorzien.

  Om uiteindelijk een afgewogen besluit te kunnen nemen zijn die onderliggende gegevens volgens B en W van Nederweert absoluut noodzakelijk.

  Het is moeilijk in te schatten hoe de besluitvorming in Provinciale Staten zal gaan verlopen. Vanwege het publieke belang van de zaak heb ik de fractievoorzitters voorgesteld om op 14 februari in een extra raadsvergadering bij elkaar te komen. Die avond wordt de raad uitgenodigd haar opvatting over het besluit van Provinciale Staten weer te geven en nader in te gaan op (mogelijke) vervolgstappen.  De fractievoorzitters zijn hiermee akkoord gegaan.

  Iedereen beseft, wat er ook door Provinciale Staten wordt besloten, we moeten en willen in Nederweert altijd samen verder.
  ________________________________________________________________________________________________________________________________

 • 't kumptj good

  (22-01-2017)


  In 1951 zong Woody Guthrie, Trump was nog maar 5 jaar oud,

  "This land is your land
  This land is my land
  From the California to the New York island
  From the Redwood Forest to the Gulf Stream waters
  This land was made for you and me."


  Voor wie het lied niet kent: Onderstaand de beroemde versie van Trini Lopez (en google gerust ook op Woody Guthrie).
  https://youtu.be/KM78iA1Llfk

  De jaren vijftig waren overigens niet altijd even verheffend voor de USA.

  Naar Joseph Raymond McCarthy een republikeins senator uit Winconsin werd een beruchte tactiek vernoemd:
  Het "Mccarthyisme", een werkwijze om mensen te beschuldigen zonder ook maar een spoortje of heel weinig bewijs.
  Velen werden zo aangeklaagd voor extreem progressieve en/of communistische sympathieën. Om maar een paar beroemdheden te noemen: Orson Welles, Pete Seeger, Thomas Mann, Bertold Brecht, Danny Kaye, Albert Einstein.

  In 1963 hield Martin Luther King zijn befaamde rede met als titel "I have a dream" In 1964 zong Bob Dylan "The times they are a changing",

  De hoop op een betere wereld hield vele (jonge) mensen bezig. In Nederland o.a. door Pax Christi en Provo. En in mijn jonge jaren paste de KWJ en de studentenclub van Nederweert naadloos in dat rijtje.

  Ik was niet van plan om op 20 januari veel te kijken naar de installatie van Trump maar er was geen ontkomen aan. Beelden van de installatie waren onophoudelijk op alle tv zenders te zien. De dag er na zag ik de honderdduizenden mensen die lieten blijken dat Amerika niet alleen van Trump is. Indrukwekkend en hoopgevend.

  Er is altijd hoop; om te beginnen dat Trump zich gaat gedragen zoals een wijs staatsman betaamt.
  En 100% zeker staat er nu wel ergens in dat grote land een nieuwe Woody Guthrie, Bob Dylan of Martin Luther King in de luiers.

  'T Kumptj good" zeggen we in Limburg. Daar wil ik het dolgraag mee eens zijn.
  ___________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Verkiezingen

  (16-01-2017)


  Op 15 maart 2017 vindt de volgende verkiezing voor de Tweede Kamer plaats. Voor het eerst sinds lange tijd heeft een kabinet 4 jaar "de rit uitgezeten". Objectief gezien is dat een uitstekende prestatie. Te veel kabinetswisselingen komen de stabiliteit van een land niet ten goede.

  De lijsttrekkers zijn nu zo ongeveer wel bekend, ze mogen zich gaan op maken voor stevige discussies. Standpunten verschillen nog al, dus er valt wat te kiezen. Gelukkig maar.

  Ik ben zeer benieuwd naar de toon van de debatten. Zal het vooral gepaard gaan met stoten onder de gordel of is er respect voor elkaars standpunten? Omdat Nederland voor een piepklein stukje ook van 'mij' is hoop ik op het laatste.

  Aan mij is een Nederland dat bol staat van het oppoetsen van tegenstellingen tussen groepen mensen niet besteed. Daarvoor woon ik er té graag en voel ik de nationale trots.

  16 maart zullen we het allemaal weten.
  ________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Nieuwjaarstoespraak 2017

  (03-01-2017)


  Voor wie het wil (her)lezen, onderstaand de tekst van mijn nieuwjaarstoespraak.

  "Dames en heren, goed dat we hier weer in de raadzaal zijn om elkaar de beste wensen voor 2017 te doen toekomen.
  Van kleur en klank zal een nieuwjaarsboodschap altijd positief zijn. Maar om nu te zeggen dat 2016 voor de wereld een goed jaar was zou getuigen van weinig realiteitszin.

  Velen van ons keken op oudjaarsavond naar de Nieuwjaarsconférence van Claudia de Breij. En op enig moment dacht ik, wat Wim Kan kon kan Claudia wel heel goed. Maar als zelfs de kleinkunst nauwelijks woorden heeft voor de situatie in de wereld, wat willen wij eenvoudige lieden dan. Op Nieuwjaarsdag werden u en ik bij het opstaan al direct geconfronteerd met het nieuws over de aanslag in Istanbul.

  Laten we het dus maar klein houden vanavond want het vuurtje van de hoop op minder, minder, minder haat en veel, veel, veel meer vrede moeten we in deze dagen toch vooral bij ons zelf en bij elkaar brandend houden.

  En gelukkig waren er in Nederweert hele mooie dingen te noteren.

  U ziet hier een foto van een 5-tal trainees en een 6-tal personen. Alle zes zijn ze jong van geest al is er eentje in leeftijd niet meer zo piep. We zijn er trots op en het is goed voor de gemeente dat jonge mensen bij ons aan de bak komen, met nieuw elan en verfrissende ideeën. Nederweert bereidt zich voor op de toekomst.  Afgelopen jaar bracht Julia Harden een bezoek aan Nederweert. Haar vader Henri Eric Harden, onbaatzuchtig en heldhaftig, sneuvelde  in de nadagen van WO II om zijn kameraden te redden én voor onze vrijheid. Hij ligt begraven, zoals u ongetwijfeld bekend is, op het Engels Kerkhof alhier. Julia heeft haar vader nooit bewust gekend.

  Het was voor mij een heel bijzonder en zeer memorabel  moment. Het verleden en het heden lagen kort bij elkaar. Ik ben oprecht blij dat ik tijdens mijn loopbaan als burgemeester Julia Harden heb mogen ontmoeten.  Met de gemeenteraad verkenden we onder leiding van onze plaatselijke geschiedkundige Alfons Breukers oud Nederweert. Zo’n wandeling draagt bij aan de onderlinge band in de raad. En met gepaste trots zegt deze raadsvoorzitter, de wijze waarop de raad in Nederweert functioneert en samenwerkt is een zegen voor de gemeente. Meningsverschillen worden niet met de mantel der liefde bedekt of weggepoetst, er is ruimte voor debat, af en toe knettert het stevig en uiteindelijk is het altijd constructief. Zelfs conflicten en verbale oprispingen werken in die situaties louterend.  Tussen wethouder Geraats en Jan van Nierop ziet u wethouder Houtman. In de zomer verliet hij ons college en zoals u weet is hij inmiddels opgevolgd door wethouder Coumans.  Nog een wethouder verliet ons zeer recent, hij vertrok op de fiets
  naar Maastricht en dat haalt hij met zijn conditie en ervaring gemakkelijk.
  Vlak voor deze bijeenkomst heeft de raad Rick van Meel benoemd als nieuwe wethouder, verandert dat veel? Ach, ons team van B en W blijft  onverschrokken, is nog iets verjongd én, we blijven fietsen.  Op het einde van het jaar was het nog behoorlijk schrikken. Er vielen loszittende stukjes steen van de kerktoren. Dat was in de inspecties niet voorzien. Het meerjarenonderhoudsplan heeft daarom ook niet voldoende financiële ruimte om in de restauratiekosten te kunnen voorzien. Wat nu dan, het zal en kan toch niet zo zijn dat de gemeenschap Nederweert achterover leunt en toekijkt hoe de raad en het college het oplost. De Lambertuskerk, ligt velen -gelovigen en niet-gelovigen- na aan het hart. Het is hét monument, hét landmark van Nederweert.
  Dat moet ons allen wat waard zijn. Het verheugt me zeer u te kunnen meedelen dat ik een aantal oud-bestuurders bereid heb gevonden om ook maatschappelijk engagement rondom te restauratie te mobiliseren. Ik ben nog met een aantal mensen in gesprek maar ik kan u nu al wel vertellen dat oud-burgemeester Jacobs en de oud-wethouders Willekens, van de Mortel en Houtman zich hierover gaan buigen.

  U mist in dit rijtje de naam van oud-wethouder Mackus. Dat klopt en ik ben hem niet vergeten, in tegendeel zelfs, hij kan in zijn nieuwe functie van hele grote waarde zijn voor deze restauratie.

  Wat was het trouwens indrukwekkend druk op het winterfestijn. Met zoveel tot de verbeelding sprekende en tot in de puntjes verzorgde uitwerkingen groeide Eynderhoof voor 6500 bezoekers uit tot een zeer aantrekkelijke plek om op tweede en derde kerstdag te vertoeven.


  Op het einde van 2017 waren er vanuit de bevolking nog een tweetal andere hoopvolle initiatieven.


  Op Kerstavond waren we -nog maar met een klein groepje maar toch we waren er- bij elkaar op het Engels kerkhof. Het was een initiatief van Germain Nicholls uit Weert en ook hier werd de verbinding gelegd tussen de oorlog van toen en de crisis van nu. Indrukwekkend en sfeervol.


   


  Op 27 december organiseerde Marjo van Ginderen en Herman Poell een stiltebijeenkomst op het Lambertushof, daar was veel volk en ook daar voelden we de verbondenheid met elkaar en de hoop op een betere wereld.  Dat is waar het om gaat in 2017, in het klein, in ons Nederweert proberen we het flakkerlichtje van vrede en hoop op een betere wereld brandend te houden.
  En daarmee is de cirkel rond en ben ik terug bij het begin van mijn toespraak. Niet voor niets liet de oude wijsgeer Erasmus lang geleden noteren: “Heel de aarde is je vaderland”. Dat lijkt me een actuele boodschap.  Dames en heren, namens het ambtelijk apparaat, namens de raad, namens het college en natuurlijk namens Thea en mijzelf wens ik u daarbij voor u en voor iedereen waarmee u zich verbonden weet alle geluk van de wereld toe. 2017 is begonnen, we maken er wat van".
  _______________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Gae motj ieërst eure eige stoep kieëre

  (27-12-2016)


  Derde kerstdag, vanmorgen dus, fietste ik naar het gemeentehuis. Ter hoogte van het Lambertusplein was onze Henk Stultjens druk doende met het vegen van de Kerkstraat.
  Zo liggen de stoepen er netjes bij ten faveure van de ondernemers en hun bezoekers. Niet altijd stond een gemeente daarvoor aan de lat. Vroeger veegde iedereen toch vooral zijn eigen stoep schoon.

  Niet voor niets luidt het Limburgse spreekwoord: "Gae motj ieërst eure eige stoep kieëre". Voor de niet dialectsprekende medemens onder ons, het betekent ongeveer: "Kijk eerst eens kritisch naar je zelf voordat je over anderen spreekt". 

  Ik dacht, ik maak een foto van Henk. Eigenlijk staat hij met die foto symbool voor de dienstbaarheid van de gemeente Nederweert. Dat houden wij ook in 2017 vol.

  Ik wens u alvast een mooie jaarwisseling toe en veel geluk en gezondheid voor 'u en de uwen' in 2017. Het motto: "Gae motj ieërst eure eige stoep kieëre" is daarbij nog steeds een prima uitgangspunt.  Alleen samen kunnen we er een goed jaar van maken.


  _______________________________________________________________________________________________________________________________

 • Nog één keer de kerktoren (althans in 2016)

  (22-12-2016)


  Op de foto ziet u de noeste werkers van de firma Laudy, zij zorgen er voor dat de Lambertuskerk met Kerstmis veilig door de hoofdingang te bereiken is. Zij verdien(d)en een groot stuk vlaai.

  Het is een indrukwekkende stellage en overkapping geworden. Helaas absoluut noodzakelijk om de restauratiewerken te kunnen uitvoeren. Dan gaat het niet om kleingeld.

  In 1984 werd door de bevolking van Nederweert 183.000 gulden bijeengebracht voor de restauratie van de kerktoren op dat moment. Ik hoop oprecht dat dezer dagen onder de kerstboom briljante ideeën opborrelen om opnieuw geld onder de inwoners/gelovigen in te zamelen. Alleen dan is de restauratie niet alleen een zaak van de gemeente maar van de gehele (kerk)gemeenschap.......
   

  U ziet op de foto naast de mannen met vlaai een bord waarin u fijne feestdagen wordt toegewenst. Daar sluit ik me graag bij aan. En laat 2017 vooral minder oorlog brengen en meer vrede. Dan wordt het voor heel velen (alsnog) een Zalig Kerstfeest.
   

  ____________________________________________________________________________________________________________________________

 • Twee aardige activiteiten

  (21-12-2016)


  Op onderstaande foto ziet u hoe zoon Rens en ik een aantal lessen maatschappijleer verzorgden op het Cita-Verde College in Nederweert, zie ook: http://www.nederweert24.nl/2016/12/21/burgemeester-en-wethouder-evers-geven-gastles-op-citaverde-college/
  Lessen uit de praktijk, hij als wethouder, ik als burgemeester. De lerares was positief, wij vonden het ook heel leuk om te doen.

  En de leerlingen?, erg politiek geëngageerd waren ze niet echt. Ze kenden geen enkele wethouder van onze mooie gemeente. Zelfs niet toen we wat foto's lieten zien. 

  Moeilijke begrippen hebben we uitgelegd; compromis, coalitie, participatie......Het was heel plezierig.

  Onderstaande foto is er eentje voor "in het archief". We mochten op 17 december j.l. aanwezig in Linne zijn bij de muzikale opening van het jubileumjaar 2017 van het Reünie-Orkest Limburgse Jagers. Daar waren zeer prominente Limburgers bij aanwezig. Enfin, u ziet het op de foto.


  _______________________________________________________________________________________________________

 • Meer, minder of Zugabe?

  (12-12-2016)


  Afgelopen week bezocht ik voor het eerst de "Huiskamer" in Weert. Daar aan het Rafaëlpad is een alleraardigst theatercafé op poten gezet. De grote zaal boven ademt de nostalgische sfeer van de aula van de huishoudschool van weleer. Hier werd toneel gespeeld.
  Oud plaatsgenoot John Jacobs uit Ospel is samen met Brian Voesten de initiatiefnemer. Wim Stienen, ook afkomstig uit Nederweert, is voorzitter van de stichting  "de Huiskamer".
  De Huiskamer is een welkome aanvulling op de culturele infrastructuur van onze regio. Met het Munttheater en de theaterboerderij Boeket in de nabijheid kan de kleinkunst floreren in het Weerterland.

  In Maastricht vond een workshop plaats met leden van Provinciale Staten en onze gemeenteraad over de Randweg. Om alle antwoorden op vragen goed in beeld te krijgen is een DVO (definitief verkeerskundig ontwerp) een noodzaak. Provinciale Staten dienen hiertoe dan wel nog een besluit te nemen. Het definitieve "go or no go" moment ligt na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Bij een "go" moet de 6 km lange randweg in 2020 gereed kunnen komen.

  In het MECC te Maastricht vond de conferentie "Europe Calling" plaats. Het is bepaald geen rozengeur en manenschijn met Europa. Het lijkt wel of alles wat na de WOII is opgebouwd aan snelle slijtage onderhevig is.

  "Het kind niet met het badwater weg gooien" zo luidt een oude volks-(= populistische?) wijsheid. Dat geldt wat mij betreft ook voor de Europese Unie. Sinds de tijden van Julius Caesar hebben de volkeren van Europa nog nooit zo lang met elkaar in vrede geleefd als in onze tijd. Al 70 jaar is er geen oorlog op ons continent.
  Nergens is er een grotere interne markt. Het is een wonder dat dat voor elkaar is gekregen. We varen er wel bij.

  De grondleggers voor Europa hadden twee grote doelstellingen: Ze willden oorlog voorkomen en er moest sprake zijn van stabiele sociale rechtvaardigheid. Dat eerste is goed gelukt, het tweede moet veel meer aandacht krijgen. Alleen dan kan de verwarring en het cynisme worden bestreden.

  "'De EU is als de ark van Noach", zo haalde een spreker aan. Om er aan toe te voegen: "je kunt er wel uit springen maar dan verzuip je".

  Hoe moet het nu verder? Gisteravond zag ik een documentaire (VPRO,Tegenlicht) over de Duitse filosofe, politicologe en historica Ulrike Guérot. Ik kan niet in drie zinnen uitleggen waar zij voor staat. Zij heeft een Europese republiek voor ogen die bestaat uit 50 regio's rondom clusters van grote steden met een herkenbare identiteit en een gedeeld economisch en cultureel belang.
  De documentaire gaf voor het slapen gaan wel stof tot nadenken.

  Of zij de oplossing heeft weet ik niet. Ik weet wel dat sommige kwesties te belangrijk en ingrijpend zijn om opgelost te kunnen worden met het scanderen van "meer, meer, meer" of "minder, minder, minder". Alleen op een gezellige avond werkt dat en dan klinkt het toch vooral als "Zugabe" (3keer)
  __________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Deze week vier heiligen in mijn blog.....

  (04-12-2016)


  St. Joseph houdt het Ceciliafeest:

  Het was een geweldige mooie bijeenkomst. Het Ceciliafeest van Harmonie St. Joseph.

  Op een aandachtsvolle, plezierige en zorgvuldige manier nam de vereniging na 14 mooie jaren afscheid van -óók kabinetschef- Giel Bruynaers als voorzitter van de harmonie. Kijk maar eens op: http://www.nederweert24.nl/?s=voorzitterswissel  

  Raadslid Jos Willekens heeft deze taak nu op zich genomen. Een verantwoordelijke taak, de harmonie is een vereniging met een lange historie. Die traditie zal gecombineerd worden met de trends en ontwikkelingen van deze tijd. Jos en de vereniging wens ik veel succes en vooral heel veel  muzikaal genoegen in de komende jaren.
  Kanjer Giel verdient (meer dan) een bedankje maar een voordeel heeft het ook. Hij heeft nu nog meer tijd van de gemeente........

  Sinterklaas komt overal:
  De tel ben ik zo ongeveer kwijt maar traditiegetrouw bezocht de Sint ook dit jaar Ospeldijk. Ik was er bij en zag hoe de lieve kinderen van de Dijk zongen en dansten dat het een aard had. De schutterij koos de "lange route" door de kern. Dus niet direct via de Dijk maar we gingen door de Zandstraat en langs het Thomashuis naar de Meule. Dat is zeker 5 minuten langer. De zwarte Pieten zwart, in de zaal kinderen als echte Roetpieten en de Sint voor in een bakfiets. Wie beweert dat het Sint Nicolaasfeest niet met de tijd mee gaat moet maar eens op de Dijk komen kijken (en naar het Sinterklaasjournaal). Het was als vanouds een gezellige middag.

  Overleg met Horeca Nederland afdeling Nederweert:
  Traditiegetrouw vond de afgelopen week het structureel overleg plaats met het bestuur van de Horeca Nederland, afdeling Nederweert. We spraken vooral over het leggen van verbindingen met het programma "Buitengebied in Balans" en nieuwe toeristische initiatieven. Beleidsmatig is het goed om daar ook de Horeca afdeling Nederweert bij te betrekken. Er is immers sprake van een direct belang.

  Opening Meld- en Coördinatiecentrum Limburg:
  In Maastricht vond de opening van het nieuwe Meld- en Coördinatiecentrum Limburg plaats.  De Meldkamer is het hart van de hulpverlening. Hier komen alle telefoontjes binnen van mensen die het alarmnummer 112 bellen. De politie, brandweer en de ambulancedienst worden vanuit de Meldkamer ingezet bij een noodsituatie. Zo kunnen zij gezamenlijk in actie komen als er gevaar dreigt. Daarnaast is de Meldkamer de spin in het web bij demonstraties en rampen. Er is sprake van zeer geavanceerde apparatuur in een goed geoutilleerde omgeving. De meldkamer zal ongetwijfeld bijdragen aan de veiligheid van Limburg en haar inwoners. Het is een voorbeeldig staaltje samenwerking tussen Noord, Midden en Zuid Limburg. Complimenten aan de organisaties die het voor elkaar kregen en aan mevr. Delissen (burgemeester Peel en Maas) en dhr. Som (burgemeester Kerkrade). zij hebben hierin bestuurlijk een voortrekkersrol vervuld.

  BioBased Campus:
  Tegelijkertijd met de opening van de Meldkamer vond in Weert de kick-off plaats van de 'BioBased Campus". Daar kon ik dus helaas niet bij zijn. Het is een initiatief dat veel support en "krediet" verdient. Ik verwijs u graag door naar de site van Ospel-Actueel voor meer informatie. http://www.ospel-actueel.nl/nieuws/bericht/detail/drukbezochte-interessante-kick-off-van-de-biobased-campus-in-weert/ . De initiatiefnemers wens ik alle succes toe. Uw initiatief doet er werkelijk toe.

  Achterom is het altijd kermis?
  Voorafgaand aan de kermis in Nederweert-dorp was er al veel overleg tussen horeca-ondernemers en omwonenden over mogelijke geluidsoverlast bij de kermis en de 4e extra dag live muziek. Het is lastig om alle belangen te verenigen, dat bleek ook tijdens de onlangs gehoudende evaluatie.
  Om de belangen evenwichtig met bij elkaar te brengen heeft de gemeente 3 "knoppen" om aan te draaien. Het aantal dagen muziek, de decibels en de sluitingstijden.

  Als we dat bij elkaar in één pot doen, heeft de gemeenteraad een evenwicht gezocht en gevonden in onder andere een keuze voor drie dagen. Tijdens het gesprek werd de suggestie geopperd het podium te verplaatsen en zo de overlast te verminderen. Daar gaan we nog eens goed naar kijken.

  Alle meningsverschillen ten spijt is het een zeer goede zaak dat horeca en omwonenden met elkaar in gesprek blijven en naar oplossingen zoeken. Daarvoor wil ik graag mijn complimenten uitspreken en iedereen hartelijk bedanken. Ook in deze kwestie stimuleert Nederweert de dialoog.

  En dan de St. Lambertustoren:
  Het was werkelijk schrikken toen onze 'monumentenman' Hans van de Kerkhof me kwam meedelen dat er brokjes steen naar beneden kwamen. Een oplettende buurtbewoner maakte ons hier op attent. Restauratiewerkzaamheden zullen nu in de tijd naar voren moeten worden gehaald. De onderhoudsinspectie van 2014 had hier niet in voorzien. Het verval gaat sneller dan verwacht.

  Natuurlijk staat de veiligheid van passanten en kerkgangers voorop. Op Nederweert24 vindt u een goede samenvatting van de situatie op dit moment. Ik wil via mijn blog extra benadrukken dat we in goed overleg met het Kerkbestuur de veiligheidsmaatregelen dusdanig gaan nemen dat kerkgangers veilig de kerk kunnen bereiken. Gaat u naar http://www.nederweert24.nl/2016/12/03/kerktoren-nederweert-krijgt-vervroegd-onderhoud/  en lees er het fijne van.

  Hoe het allemaal (ook financieel) verder zal gaan.....We houden u op de hoogte.
  _____________________________________________________________________________________________________________________________________

 • De week waarin (20)

  (20-11-2016)


  De week waarin..............
  kinderen van de Basisschool Zonnehof in Leveroy naar het gemeentehuis kwamen en we samen een gezond en lekker ontbijtje hadden. Veel vragen hadden de kinderen, waaronder of het niet mogelijk was een "blikvanger" te plaatsen in Leveroy en of het leuk is om burgemeester te zijn. Ja dus en over de mogelijkheid van een blikvanger krijgen ze snel bericht.

  De week waarin............
  er een gesprek plaatsvond met twee dames van Off-Road Budel. Elk jaar doen ze in de herfst Nederweert aan. Vooral met mooi weer stoft het dan behoorlijk en ervaren wandelaars en omwonenden overlast. De activiteit is een sponsoractiviteit voor het Motoball in Budel. Zie www.motoball.nl We opperden het idee om niet elk jaar dezelfde gemeenten aan te doen. Een keer in de vier/vijf jaar overlast ervaren voelt toch anders dan elk jaar.

  De week waarin............
  ik samen met wethouder Geraats een oud buurtgenote mocht feliciteren met haar 90-jarige verjaardag. We bezochten mevr. Janssen-Rutjens. In mijn jeugdjaren woonden de familie Janssen in de Willibrordusstraat. Ze hadden een smeerput in de garage. Ik weet dat ik daar een aantal vakantiedagen spendeerde aan het met een staalborstel schoonmaken en vervolgens tectyleren van de "Lelijke Eend" van mijn vader. Sommige dingen blijven je lang bij.

  De week waarin............
  Wethouder Mackus en ik het 50 jarig jubileum bezochten van de buurtvereniging Bosserstraat. Alleen een buurtvereniging die  door de jaren heen goede tradities heeft bewaard en zich voortdurend heeft weten te vernieuwen houdt het zo lang vol. Onder voorzitterschap van Henk Cuypers gaat de vereniging vol vertrouwen de toekomst tegemoet.

  De week waarin.............
  Sinterklaas vanaf Weert Nederweert binnenvoer en aanlegde bij de passantenhaven. Het was druk op de kade en de brug én heel gezellig. Kleinkind Duuk vroeg zich af of het de echte Sinterklaas was. Hij zag immers geen Roetpieten.  Die had hij wel al lang en breed gezien op het onvolprezen Sinterklaasjournaal. Ik legde hem uit dat de Sint en de pieten het erg druk hadden en dat de Roetpieten ergens anders aan het werk waren. Duuk dacht dit jaar nog wel een Roetpiet te kunnen ontmoeten in Nederweert.

  De week waarin.........
  In Roermond bestuurders in SMLverband bevestigden dat de economische ontwikkeling van het gebied de basis is voor onze samenwerking. In alle werkvelden komt dat tot uidrukking. Nederweert moet met name aan de bak als het gaat om het werkveld natuur en landbouw.

  De week waarin.........
  We het 60-jarig bruidspaar Scheurs-Leën in Ospel bezochten. Een vitaal bruidspaar troffen we aan. Mooi om te zien. Vanaf de woonkamer hadden we een indrukwekkend uitzicht op de molen van Ospel. Overal kun je op mooie plekken wonen, dat bleek weer.

  In dezelfde week bezocht ik het gouden bruidspaar Dielissen-Frencken. Ook daar een boeiend gesprek over een lange reeks van jaren. Zie:  http://www.nederweert24.nl/2016/11/17/ton-en-mia-50-jaar-getrouwd/

  De week waarin ........
  de vorst van de Piepkukes in Nederweert-Eind Peter Wijen na 21 jaar werd opgevolgd door Marc Beelen. Ga er maar eens aan staan. 21 Jaar een vereniging leiden, het is niet niks en het verdient grote waardering. Peter bedankt en Marc veel succes de komende jaren.

  De week waarin.........
  Het duidelijk werd dat Hubert Mackus ons gaat verlaten en gedeputeerde wordt bij de provincie Limburg. Daar mogen we met zijn allen trots op zijn. Ik vergeleek het met een transfer van Eindse Boys naar Roda JC. Hubert heel veel succes en om de voetbalvergelijking door te trekken. Wie weet komt hij nog bij Ajax terecht. Zijn promotie naar de provincie staat in ieder geval garant voor een nieuwe groepsfoto van ons college........

  De week waarin.........
  Een goede en constructieve raadsvergadering plaatsvond. Op één (belangrijk) punt liepen de inzichten uit een. VVD en CDA stemden in met de verdere integrale ontwikkeling van de Kanaalzone. Zij zien daarin unieke kansen voor Nederweert voor de komende tientallen jaren.

  JAN en de PvdA stemden tegen. Met name zijn ze niet "in" voor de onderdelen die rechtstreeks te maken hebben met de aanleg van de Randweg. Daarnaast bestaat bij deze partijen scepsis over de financiën.

  De week waarin.........
  Familieleden van ons personeel het gemeentehuis bezochten en de gebouwelijke  aanpassingen en vernieuwingen met eigen ogen konden aanschouwen. Dat werd een plezierige en drukbezochte meeting.

  De week waarin.........
  Veel grotere en kleinere zaken de revue en vergadertafel passeerden. Een mooie week dus

  _____________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Overlast kent geen provinciegrenzen

  (10-11-2016)


  Alhoewel in het begin van de week de geur van verbrande rubber mijn neusgaten binnenkwam, bleef het stil met de communicatie vanuit de gemeente Someren richting onze gemeente.

  Daarop besloot ik gistermorgen mijn collega-burgemeester van Someren te bellen. Hij legde mij de stand van zaken prima uit. Voor mij was het wel reden om vervolgens contact op te nemen met onze regionale brandweer.  Daar werd snel geschakeld met de veiligheidsregio in Brabant. Chapeau dus (of beter nog brandweerpet!) Uit de effectkaarten bleek daarbij dat ook Weert-Noord overlast zou kunnen ervaren, ik belde daarom vervolgens met collega Heijmans.

  Betrokken vakambtenaren van de veiligheidsregio en ons  beider gemeenten bespraken in Venlo de zaak. Dat kon zo snel omdat er toch een oefening gaande was. Er zijn afspraken gemaakt met de veiligheidsregio in Brabant.

  Ben ik nu tevreden?  Nou ja, hopelijk gebeurt er verder niets en valt het mee met de overlast. Als alles achter de rug is is het wel zaak een serieus overleg te plannen tussen de beide veiligheidsregio's. Overlast houdt niet op aan de provinciegrens om van gevarenrisico's nog maar te zwijgen. Dat geldt over en weer dus ook wij moeten alert zijn.

  Dit soort zaken houdt uw burgemeester wel scherp.

  Vanmiddag heb ik overigens een ander provinciegrens overschrijdend overleg. Dan spreek ik de voorzitster van "off-road Budel". Burgers klagen over de jaarlijkse activiteit die dendert over Nederweerter dreven. Dat leidt tot overlast en ergernis en daar moeten we wat aan doen. Het uitgangspunt dat iedereen gebruik moet kunnen maken van de openbare weg klopt maar dat kan geen vrijbrief geven.
  __________________________________________________________________________________________________________________________________

 • De week waarin (19)

  (07-11-2016)


  De week waarin.......
  De gemeenteraad de begroting vaststelde. We hadden een zeer plezierige en constructieve vergadering, opbouwend en kritisch. Lees ook: http://www.nederweert24.nl/2016/11/02/raadsleden-mee-aan-crowdfunding-intocht-sinterklaas/ Het is belangrijk en goed om te ervaren dat de gemeente Nederweert het verstandige sobere beleid van een lange reeks van jaren ook in de toekomst wil doorzetten.

  De week waarin........
  we op de foto mochten. Na het aantreden van wethouder Coumans was het zaak een foto te maken van het college in de nieuwe samenstelling. Zo ligt voor het nageslacht vast wie in november 2016 tot ons collegeteam behoorde.


  De week waarin......
  ik deelnam aan een rampenoefening die zeer leerzaam was. Het is goed om 'droog' te oefenen. Elke echte calamiteit verloopt uiteraard anders en toch wil je zo optimaal mogelijk voorbereid zijn, oefenen helpt daarbij.

  De week waarin.....
  een onderzoeksbureau voorbij kwam dat in opdracht van de gezamenlijke rekenkamercommissies in Noord en Midden Limburg zich oriënteert op de verhouding Veiligheidsregio Limburg Noord en de gemeenten. Er is in de afgelopen jaren veel ten positieve veranderd. Het is en blijft tegelijkertijd een verplicht samenwerkingsverband dat nogal ver van de gemeenteraad af staat. Tegelijkertijd is het een vorm van verlengd lokaal bestuur, we blijven -mede- verantwoordelijk.

  De week waarin......
  we op een middag maar liefst 2 gouden bruidsparen bezochten. Dat is veel, de week daarvoor mocht ik twee 100-jarigen bezoeken in St. Joseph. Een mooie representatieve kant van het burgemeesterschap.

  De week waarin.......
  een tweetal inwoners van Nederweert me op de hoogte stelden van een nieuw kleinschalig - muziek-evenement in de nabijheid van de Groote Peel. Ik hoop dat het lukt, Nederweert en Midden Limburg is cultuurminded en dat uit zich -ook- door de vele festivals.

  De week waarin.......
  u kon lezen  over een onderzoek naar het functioneren van luchtwassers. Van belang is te constateren dat er geen strafrechtelijke overtredingen zijn geconstateerd, dat het soms schort aan kennis over de werking van luchtwassers en dat er in een aantal gevallen sprake is van afwijkingen van de vergunning. Wij gaan nu samen met de provincie en de regionale uitvoeringsdienst inzetten op scholing en voorlichting. Natuurlijk worden de overtredingen ongedaan gemaakt. Inmiddels is dat al in meer dan de helft van de gevallen gerepareerd.

  De week waarin........
  in de Munt de uitreiking plaatsvond van de Weerterlandprijs. Het was voor de aanwezigen een inspirerende en genoeglijke avond. Ook Nederweert steunt in financieel opzicht de prijs. Zie http://www.nederweert24.nl/2016/11/05/weerterlandprijs-groot-succes/

  De week waarin........
  we in beslag werden genomen door het ondraaglijk grote verdriet dat onze medewerkers Marcel en Petra heeft getroffen. Hun enige dochter Daphne, 22 jaar oud, overleed -totaal onverwacht- in de nacht van vrijdag op zaterdag 5 november. Hoe hard en onrechtvaardig kan het leven zijn. Ons medeleven gaat uit naar Marcel en Petra, haar vriend en allen die kort bij haar stonden. We zijn er allemaal beduusd van.
  _________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Waar ik niet over had willen bloggen maar nu toch doe......

  (25-10-2016)

  Al meer dan 40 jaar ben ik de Goedheilgman in/op Ospeldijk. Daarvoor, vanaf mijn 13e jaar, heb ik, met mijn vader en broer veelvuldig opgetreden. Mijn vader de Sint, mijn broer en ik de Pietermannen.

  Maak mij dus niks wijs over (zwarte)Piet, ik ben zeer ervaringsdeskundig. Zo herinner ik me dat mijn vader aan de voorzitter van het Sint Nicolaascomité vroeg of het nog wel nodig was een rammelende ketting en grote zak mee te nemen. De kinderen werden er maar bang van. Het was toch een leuk en aardig kinderfeestje. Nederig op de knieën bij de Sint zitten werd op enig moment ook afgeschaft en zelfs de roe werd als attribuut geschrapt.

  Nee, we gingen met onze tijd mee; lieten de kinderen vooral veel lawaai maken, speelden de 'Eerste Ronde' van Peter Jan Rens, dansten met de kinderen, de Pieten verloren met touwtrekken, we trommelden met de schutterij. En we hadden ontzettend veel plezier.

  Ooit ging ik in vol ornaat met de hele zaal kinderen bij de toenmalige zaal "de Kwartel' na binnenkomst weer meteen naar buiten. Daar zagen de kinderen hoe een Piet razendsnel het dak op klom. Ik hield mijn hart vast, Piet niet. In het dagelijks leven was hij dakdekker, hij liep net zo gemakkelijk over het dak als gewone stervelingen op de stoep.

  Vanmorgen vroeg ik aan kleinzoon Duuk -hij is zeer gelovig- of Pieten altijd zwart zijn. Nee zei hij, ze kruipen door de schoorsteen maar als ze door de regen lopen dan worden ze weer wit. Er zijn ook Pieten die uit Afrika komen gaf hij nog aan, die blijven zwart.

  Daar heeft hij een punt, ik vind dat ook Pieten die uit Afrika komen mee moeten kunnen doen.

  Van slavernij heeft hij nog nooit gehoord, laat staan dat hij iemand zou willen kwetsen, vernederen of beledigen.

  Hij zit ook niet met het doorbreken van oude tradities, hij heeft immers nog geen vroeger.....Het gaat hem om het feest, de spanning, de gezelligheid en ik vermoed vooral de cadeautjes. Het zal hem worst wezen of de Pieten (alleen nog) roetvlekken hebben of een ander kleurtje krijgen. Hadden ze maar niet door de regen moeten lopen.

  Duuk heeft groot gelijk. Het feest blijft, ook al is de ketting, de roe, de zak en het op de knieen voor de Sint zitten al lang verdwenen. "Zie ginds komt de stoomboot", daar gaat het om.

  De wereld verandert en Pieten veranderen mee, zwart of niet zwart. Daar moeten de voor- en tegenstanders maar niet te spastisch over doen. Het bederft uitsluitend de feestvreugde.

  By the way; buurman burgemeester Jos Heijmans kreeg de 'dwarsprijs' van de jongerenorganisatie van Groen Links. Dat is een oprecht compliment waard. Zonder dwarsliggers geen recht spoor en dat geldt ook voor de Pietendiscussie.

  Nog een compliment. Mooi dat de oude garde van zwarte Pieten geld inzamelt om de intocht van Sint-Nicolaas in Nederweert in stand te houden. Echt klasse! Zie ook: https://nederweert24.kentaa.com/

  De gemeente betaalt 250 euro mee aan de intocht. De gemeenteraad heeft dat ooit zo vast gesteld. Niet veel zegt u?  Het feest is  toch vooral van de gemeenschap, niet van de gemeente. Ik mag wel de Sint officieel verwelkomen, dat doe ik graag. Ik ruil voor die gelegenheid mijn schipperspet in voor een zwarte hoed. Sinterklaas is niet zo maar iemand.....

  Na de intocht krijg ik altijd een fles wijn van het comité. Niet meer doen, alles voor de kinderen.

  ___________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Veiligheid voorop (2)

  (10-10-2016)


  Onlangs schreef ik op mijn blog onder de titel "veiligheid voorop" een bericht over de (nieuwe) brandweerkazerne.
  Deze keer wil ik het met u hebben over de "Week van de Veiligheid", zoals die landelijk wordt georganiseerd.

  Wij doen mee!
  Morgen op de dinsdagmiddag en -avond beginnen we met een "heterdaadoefening". Samen met inwoners, ondernemers en dorpsraden gaan politie en gemeente met elkaar in de slag om meerdere (fictieve) inbrekers aan te houden.
  De details zal ik u nu niet geven maar wie weet zult u er in de loop van de middag/avond wat van mee krijgen. De bedoeling is uiteraard om er met zijn allen van te leren en er ons voordeel mee te doen.

  In het kader van het project "brandveilig leven" vindt er op woensdag 12 oktober  vanaf 19.00 uur een brandweeroefening plaats bij het PSW gebouw in de Eikenstraat. Hier gaan we een hele nieuwe vorm van oefenen in praktijk brengen. Het is de eerste keer dat in Limburg een dergelijke oefening plaatsvindt. Alleen de provincie Friesland ging ons voor. Nieuwsgierig? kom dan vooral even kijken.

  Dezelfde avond vindt er vanuit het gemeentehuis een webinar (!) "Tractor of staal, ze stelen het allemaal" plaats.

  Een "webinar", ik weet niet hoe het met u zit maar ik had er eerlijk gezegd nog nooit van gehoord......Om een lang verhaal kort te maken; het is een digitale presentatie (door wijkagent Ivo Kwantes) en het maakt onderdeel uit van het project "vergroten meldingsbereidheid in het buitengebied". U weet weet wel het project dat we samen met de gemeente Leudal draaien. 

  Degene die het woord "webinar" heeft bedacht heeft waarschijnlijk een fusie tot stand willen brengen tussen de woorden "web" en "seminar". Hoe dan ook; u ziet, wij zoeken voortdurend naar nieuwe eigentijdse communicatiemiddelen en deze activiteit past daar perfect in.

  Via de link  webinarinbraak@leudal.nl kunt u zich voor deze sessie aanmelden. Onder de deelnemers van de webinar worden 25 gratis DNA-kits verloot, waarmee u waardevolle spullen en machines kunt markeren. Dat loont dus de moeite.

  Donderdagavond 13 oktober tenslotte organiseren we samen met Vorkmeer voor onze vrijwilligers van de actie "Veiligheid in en om de wijk" een avond over de wijkschouwen zoals we die (opnieuw) organiseren. Dat zal ongetwijfeld een mooie én smaakvolle avond worden. Niet voor niets is voor de locatie "De Ontmoeting" bij St. Joseph gekozen.

  Veiligheid voorop; de gemeente zet in op úw veiligheid en dat kunnen we alleen samen met u.
  _________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Over jongeren, ouderen en mijn leeftijd.......

  (08-10-2016)

  In Nederweert zijn een aantal jonge mensen druk doende met het oprichten van een jongerenraad. Dat doet goed, een levende democratie heeft voortdurend nieuwe en liefst ook jonge mensen nodig.

  Als burgemeester hoor je aard en nagelvast bij het democratisch systeem. Toch zal ik jongeren altijd adviseren om ook gepaste afstand te houden van de gevestigde orde.
  Bij nieuw en jong hoort nu eenmaal naar mijn idee de onverschrokken inzet en wil om het beter en anders te willen doen. Niks is zo funest dan meteen ingekapseld te worden.

  De gemeente zal indien nodig zeker de jongerenraad ondersteunen. Het is een fantastisch mooi initiatief. Surf ook even naar http://www.nederweert24.nl/?s=jongerenraad  Op 14 oktober a.s. om 19.30 uur vindt in de raadzaal de eerste activiteit plaats. Ik hoop dat het van de grond komt en wens de initiatiefnemers heel veel succes.

  Vroeger, vroeger legde ik een slaapzak voor de tv als het kabinet den Uyl dreigde te vallen over inkomenspolitieke maatregelen of bij het debat over de "Drie van Breda". Vroeger, ja vroeger was alles politiek en politiek was alles, althans zo voelde ik dat toch.

  De tijd dat de Nederlandse politiek me uit de slaap kon houden ligt wel achter me. Ik hou van politieke vergezichten en spitse inhoudelijke debatten. Het komt ongetwijfeld weer terug.

  Dit jaar ben ik nog één keer midden in de nacht opgestaan. Ik wilde persé het eerste televisiedebat zien tussen Trump en Clinton. Nu behoor ik alleen in Nederweert boven de partijen te staan, ik mag er daarom rustig wat van vinden. Trump dus? Nee, Trump liever niet.

  Maar goed nu we het toch over de jongerenraad hebben. Ik ben 63 en afgelopen vrijdag (steunend) lid geworden van de ouderenvereniging. Dat vond ik eerst wel een rare gedachte, daar moest ik zeer aan wennen. Ik voel me nog hartstikke jong.

  "Hou je nu op met de 21Boeket Blues Band?" vroeg Thea enigszins geschrokken "en zet je de motor(scooter) op Marktplaats?"

  Nee hoor, daarmee gaan we nog heel lang door en daarom voor haar én alle trouwe lezers van mijn blog  "I still got the blues" van Gary Moore.

  Voor altijd jong dus.
   

  https://www.youtube.com/watch?v=4O_YMLDvvnw

  _______________________________________________________________________________________________________________________________

 • Deze keer, de week in drie foto's

  (28-09-2016)


  "Veiligheid voorop", dat was onze drijfveer om na te denken over een nieuwe brandweerkazerne.
  De kiem voor deze ontwikkeling lag in een gesprek in het college en natuurlijk heb ik ook terstond hierover met de fractievoorzitters in de gemeenteraad vertrouwelijk gesproken en voordat onze inzet openbaar werd gemaakt is de raad middels een 'burgemeestersbrief' op de hoogte gesteld.

  Waarom hebben we voor deze werkwijze gekozen?  Het college verkeert als dagelijks bestuur van de gemeente in de vooruitgeschoven positie plannen te mogen/moeten voorbereiden en presenteren. Dat gebeurt soms in een zeer dynamische omgeving.
  Ik vind het ook in die situatie niet correct als raadsleden de plannen uit de media moeten vernemen. De raad moet immers op enig moment haar kaderstellende rol kunnen "pakken".  'Kaderstelling' betekent in dit geval al dan niet bereid zijn om eventueel een bestemmingsplan te wijzigen en het beschikbaar stellen van een budget. Maar zover zijn we nog niet. Een projectgroep (geen duur extern bureau maar de gemeente samen met de Veiligheidsregio) gaat nog een onderzoek verrichten. We kunnen dan -begin volgend jaar- met een compleet dossier naar de gemeenteraad. Zodat de besluitvorming ordentelijk kan verlopen. 

  Op de eerste foto (gemaakt door Nederweert24) ziet u een "net echte" vuurzee. Het is een animatie. Postcommandant Iwan Stultiens projecteerde het beeld tijdens een bijeenkomst met de vrijwilligers van de post Nederweert. Ik was bij die bijeenkomst om met de manschappen m/v te spreken over de mogelijke bouw van een nieuwe brandweerkazerne. Ook zij immers hebben recht op informatie. Zij maken het dagelijks in de praktijk waar: "Veiligheid voorop".

  Het was een verhelderend en plezierig gesprek. Duidelijk is voor mij dat we -wanneer het allemaal doorgaat- zeker (ook) gebruik moeten maken van  de deskundigheid van degenen die in de kazerne werken.

  Die avond werd tevens een nieuwe promotiefilm van de post gelanceerd. Bekijkt u die eens rustig en spreek er over. Spectaculaire brandweeracties zult u er niet in tegen komen. Er is voor gekozen om te laten zien wat burgers motiveert om vrijwilliger te worden bij de brandweer. Ga naar: https://youtu.be/STRThUevGhc 
     Op de tweede foto zien we "Original Leiverse Torten, Geback und sonnstige Süssigkeiten" .

  De teams die deelnamen aan 'Kwistutwaal in Leveroy hadden hun beste deegrollers en bakboeken ingezet om tot deze fraaie resultaten te komen. Samen met bakker Küster en echtgenote proefden en beoordeelden Thea en ik de resultaten. Een zeer aangenaam tijdverdrijf en alle-machtig- lekker. Enfin, u leest het met nog veel mooiere foto's op http://www.nederweert24.nl/2016/09/25/team-zoetemelk-wint-derde-editie-kwisutwaal-leveroy-fotos/
     Op de laatste foto tenslotte ziet u pater Rogier 't Hoen. Ik bracht hem een bezoek ter gelegenheid van zijn 60-jarig priesterjubileum. Dat vierde hij eerder in juli van dit jaar. Daar konden we vanwege onze vakantie niet bij zijn. Jammer en u begrijpt wellicht dat ik dat graag wilde 'goed maken' met een bezoek bij hem thuis.
  Rogier 't Hoen -oud- legeraalmoezenier en door oud-deken van der Valk ooit getypeerd als "bosdruïde" is een puur en zeer authentiek mens. Hij maakt deel uit van de orde van de Kapucijnen. Zij keren terug naar de oorspronkelijke eenvoud van de Franciskanen en mogen sinds 1528 de strenge regel van Franciskus volgen.

  Wat betekent 'eenvoud' in deze tijd? We spraken er niet over maar ik denk dat het in de buurt komt van "altijd opkomen voor gewone mensen, zonder dikdoenerij". Voor velen in en buiten Nederweert is hij daarbij van grote betekenis.

  Als geschenk kreeg pater 't Hoen het fotoboek van de Groote Peel zoals gemaakt door oud-burgemeester Hans Smulders van Meijel. Vanuit een en dezelfde positie fotografeerde Smulders tijdens de 4 jaargetijden een oude en karakteristieke boom in de Peel.

  Dat vond ik een aardige vergelijking. In een gezegende ouderdom de jaargetijden van het leven nog eens mogen beschouwen, doorgronden en (her)beleven.


  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Twee goede themaraden

  (19-09-2016)


  In de voorbereiding naar de besluitvorming door de gemeenteraad vond er een themaraad plaats over de verkeerstructuur in de kern Nederweert. Daar was al heel veel vooroverleg aan vooraf gegaan. Het voorstel zoals het er nu ligt (zie de diverse publicaties) kan op maatschappelijk draagvlak rekenen bij ondernemersverenigingen en Veilig Verkeer Nederland afdeling Nederweert.

  Natuurlijk zullen er altijd individueel mensen zijn die het liever anders zien. Dat is een wet van Meden en Perzen, iedereen zal er niet achter gaan staan.

  Op 27 september wordt de raad uitgenodigd een besluit te nemen. Het maatschappelijk draagvlak is daarbij een belangrijk onderwerp. Ongetwijfeld zal de raad spreken over de impact van de plannen voor de omliggende straten en de relatie met andere relevante en actuele ontwikkelingen in Nederweert.

  Ooit moet de kogel door de kerk en wat het College betreft is Nederweert zo ver. Ondanks de wedstrijd Zweden- Nederland was de raadzaal op 6 september aardig gevuld.

  Op de avond dat PSV ongelukkig van Atletico Madrid verloor was het nog wat drukker in het gemeentehuis. Die avond, 13 september, stonden de ontwikkelingen in "zorg en welzijn"  ook wel aangeduid als de "drie decentralisaties" centraal.

  Van ambtelijke zijde werden een aantal belangrijke onderwerpen geschetst. Door betrokkenen in de zaal werden valkuilen en dilemma's scherp benoemd. Het zijn veranderingen die velen in Nederweert direct raken. Ik vond het een indrukwekkende avond, vooral ook omdat beleid en de individuele zorgen van mensen zo kort bij elkaar zaten.

  De samenwerking tussen professionals en vrijwilligers is van doorslaggevende betekenis om de ontwikkeling naar de 'participatiemaatschappij' te doen slagen. Daar kreeg de gemeente een complimentje voor vanuit het Steunpunt Ospel. Dat doet goed, zeker voor onze mensen die zich daar met hart en ziel voor inzetten.

  Uiteraard werd er ook stilgestaan bij de financiële (on)mogelijkheden. Een belangrijk aandachtspunt want iedere Nederweertenaar is gebaat bij een gezonde financiële gemeente en natuurlijk een overheid die werkelijk betrokken is bij haar inwoners. Dat moeten we combineren en daar gaan we voor.

  Centraal bij de drie decentraliaties staan de begrippen "transitie" en "transformatie". Met de transitie worden de veranderingen bedoeld die een paar jaar geleden meteen zijn doorgevoerd (bijv. bij de huishoudelijke hulp) Transformatie heeft betrekking op de noddzakelijk veranderingen in de maatschappij en gemeenschap (bijv. meer burenhulp, nieuwe voorzieningen zoals de "samen-tuin"). Ik probeer overigens de 'moeilijke' woorden transitie en transformatie zoveel mogelijk te vermijden.

  Kleinzoon Duuk van 5 niet. Hij weet heel goed wat transformeren is. Zoals zo veel kinderen heeft hij een "transformer". In een handomdraai maakt hij van een auto een draak en andersom. Dat andersom zie ik niet zo snel terugkomen. De weg naar de oude, (te) behulpzame en dure verzorgingsstaat van weleer lijkt voorgoed afgesloten. Maar een ding is voor mij zeker. Een gemeente moet er staan als mensen het echt nodig hebben.
  __________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Rattus rattus

  (08-09-2016)


  Rattus Rattus is de Latijnse naam voor de zwarte rat. Naar aanleiding van een periodieke controle bleek het noodzakelijk ook de gemeentelijke ongediertebestrijders in te zetten.

  Toen daar melding van werd gemaakt besloot ik zelf een kijkje te willen nemen. Ik moest daarvoor wel een witte overall aantrekken en ik kreeg een haarnetje op mijn hoofd. Nou ja, "haarnetje",  is een wat overdreven benaming voor een hoofddeksel op mijn kapsel.....
  Het was een nieuwe en indrukwekkende ervaring, akelig ook bijna, beklemmend in ieder geval.  De ratten, de keutels, het zwarte buiksmeer op de betonnen randen van voormailge varkensstallen. Ik had het nog nooit zo gezien.

  Bestrijding is absoluut noodzakelijk, niet alleen vanwege de driftige voortplantingswens van het dier maar vooral ook om redenen van volksgezondheid.
  We hebben er een folder over geschreven, die plaats ik onderstaand.

  "Bestrijding zwarte rat

  De zwarte rat is aan een hernieuwde opmars bezig in het zuiden van Nederland. Vooral bij (agrarische) bedrijven in het buitengebied duikt de knagende ziekteverspreider steeds vaker op. Om het gezondheidsrisico en de economische schade beheersbaar te houden, hebben we ook uw hulp nodig. Dus signaleert u als particulier of agrariër een zwarte rat? Aarzel niet en meld het direct bij de gemeente, telefonisch of via het meldingsformulier. http://www.nederweert.nl/inwoners/onderwerpen-a-z_42559/product/zwarte-rat_683.html De ongediertebestrijder is meestal op donderdag aanwezig.

  In deze folder vindt u informatie over de zwarte rat, hoe u overlast van zwarte ratten in uw omgeving kunt herkennen én voorkomen.

  Hoe kunt u de zwarte rat herkennen?

  De zwarte rat is blauwgrijs tot zwart van kleur. Het is een slank dier met een spitse snuit, grote oren en kraalogen. De dunne staart (17-25 cm) is langer dan het lichaam (14-23 cm). 

  Het is een uitstekende klimmer, en springer. Zwarte ratten zijn alleseters (omnivoren), die naast voedsel als zaden, noten, groenten en fruit ook andere etenswaren lusten. De zwarte rat is vrijwel uitsluitend 's nachts actief, vooral rond zonsopgang en zonsondergang. De zwarte rat leeft het liefst hoog en droog in gebouwen. Ze vermenigvuldigen zich snel. Als de rattenfamilie is uitgebreid en er is meer voedsel nodig, dan wordt het leefgebied vergroot.

  Hoe kunt u zien of ergens zwarte ratten zitten?
  Als u het vermoeden heeft dat er in uw huis of directe omgeving ratten leven, let dan op het volgende:

  • Uitwerpselen: donker, gekromd (banaanvormig) met spitse uiteinden, gemiddeld 1 cm lang en 2-3 mm dik;
  • Voet- en veegsporen (“prenten”);
  • Buiksmeersporen op plaatsen waar ratten steeds dezelfde route kiezen;
  • Ontbreken van stof en/of spinnenwebben op vaste looppaden, terwijl er in de omgeving wel stof en spinnenwebben aanwezig zijn;
  • Knaagsporen aan ondermeer vruchten en noten, verpakkingsmateriaal, houten vloeren, isolatiemateriaal, kabels en leidingen.


  Hoe kunt u de zwarte rat buiten houden?
  Het is van belang dat u alert bent op de volgende zaken:

  • Volières muis- en ratdicht maken/houden, d.w.z. openingen groter dan 5 mm afdichten of kleiner maken;
  • Geen etensresten op een composthoop gooien (alleen tuinafval);
  • Afgevallen fruit (appels, peren) opruimen. Bij vraatsporen het valfruit onmiddellijk weghalen;
  • In het najaar ook alert zijn op vraatsporen aan kiwi, druiven en passievruchten, noten e.d.;
  • Vogels alleen bijvoeren bij vorst. Gemorst en overgebleven voedsel kan ook een bron worden en dient ’s avonds opgeruimd te worden;
  • Voer voor huisdieren onbereikbaar maken door het op te slaan in goed afsluitbare voertonnen;
  • Ventilatieopeningen en andere openingen in gevels, deuren of daken muis- en ratdicht maken;
  • Begroeiing en andere schuilmogelijkheden tegen bebouwing vermijden;
  • Openhaardhout zodanig opstapelen, bij voorkeur op pallets, zodat er geen nestplaats mogelijk is.


  Slopen stallen
  Voordat voormalige pluimvee-, varkens- en/of rundveestallen gesloopt worden, is het van belang dat de ongediertebestrijding afdoende afgerond is. Agrariërs hebben een belangrijk aandeel in het voorkomen van verspreiding van de ratten naar bebouwing.
  De daadwerkelijke sloop begint meestal bij de daken. Dit is de plaats waar de rat zich voornamelijk nestelt. Zodra een begin gemaakt is met de sloop, zal de zwarte rat zijn nestelgelegenheid moeten verlaten en zich gaan verspreiden in de directe omgeving. Met alle bijbehorende overlast en klachten van dien.

  Door de afname van de beschikbare hoeveelheid voedsel voor aanwezige ratten, kunnen zij zich tevens gaan verspreiden bij het leeg komen staan van stallen. Het is van belang dat de bestrijding vóór en tijdens het leegkomen van de stallen goed wordt uitgevoerd.

  Neem in elk geval contact op met de ongediertebestrijder(s) van de gemeente, als u sloopplannen heeft. Zij kunnen u advies geven om verspreiding van de zwarte rat te voorkomen."

  Kortom beste lezers van mijn blog, er zijn aangenamer onderwerpen om over te schrijven maar de bestrijding van de zwarte rat is met enige regelmaat een relevant onderwerp uit de beroepspraktijk van een gemeentebestuur en de gemeentelijke diensten.
  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Voorbij de kermis

  (01-09-2016)


  De kermis is voorbij, ongelooflijk mooi weer met één serieuze bui op de zaterdagavond.

  Achter de schermen is het  hard werken. Voor de kermisexploitanten, de horeca en 'last but not least' de organisator van de kermis dhr. Swinkels. Wat mij betreft verdient hij echt een pluim. Dag en nacht is hij in touw om alles in goede banen te leiden. Daarbij gesteund door Evert van Essen. En natuurlijk, ook onze ambtenaren die de kermis hebben gefaciliteerd hebben heel goed werk verricht.

  Een burgemeester heeft direct te maken met de kermis als het gaat om de veiligheidsaspecten, de evenementenvergunningen en het toezicht en de handhaving op de horeca. Wat dat laatste betreft was er een unieke samenwerking tussen horeca-ondernemers van de hoek Kerkstraat/Brugstraat en de omwonenden.

  Op basis van die samenwerking verleende ik een vergunning om 4 dagen aaneengesloten livemuziek ten gehore te mogen brengen. Op donderdagavond voor de kermis namen we alles nog eens samen door. Met behulp van een (ouderwetse) commissie van Wijze Mannen bestaande uit horecamensen en omwonenden en veel onderlinge contacten via de (eigentijdse) APP werd -tijdens de kermis- getracht overlastsituaties te minimaliseren en te corrigeren.

  Het is niet sjiek als ik daar nu over ga uitweiden, we moeten er immers eerst onderling met elkaar over spreken.

  "Geen mooier gewicht dan evenwicht" was de lijfspreuk van oud-wethouder van de Mortel. In dit concrete geval, hoe realiseren we een evenwicht tussen de commerciële belangen van de horeca, het kermisplezier voor geheel Nederweert en de leefbaarheid van de omwonenden. Het is voor mij helder dat je dat niet zomaar getalsmatig tegen elkaar kunt afstrepen.

  Om in het jargon te blijven: We hebben drie "knoppen" waaraan we kunnen draaien:

  - Het aantal decibel en/of de frequentie van geluidsgolven.
  - Het tijdstip waarop de muziek moet zwijgen.
  - Het aantal aaneengesloten dagen waarop livemuziek ten gehore gebracht kan worden.

  Het evenwicht zoals dat door de gemeenteraad destijds is aangebracht gaat uit van 85 Dba, om 1 uur 's nachts stoppen en drie dagen aangesloten muziek.
  De resultaten van dit jaar zullen we tegen die achtergrond moeten wegen.

  Op de maat van Nederweert, dat in ieder geval.
  ___________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Groeten uit Japan

  (19-08-2016)


  Esther Schrier, griffier en steun en toeverlaat van gemeenteraad en burgemeester geniet op dit moment met haar gezin van een mooie vakantie in Japan.
  Zij stuurde me onderstaand bericht. U kunt het lezen op mijn blog, Esther vindt dat helemaal prima.
   

  Bij zo'n bijzondere reis hoort een motto: Wat dacht u van: "Limburgers (in dit geval Zeeuwen) zijn we en wereldburgers willen we worden". 

  "Beste burgemeester,

  Goed om te lezen dat de raadsvergadering goed verlopen is. Ook op de website van de gemeente en nederweert24.nl blijf ik een beetje op de hoogte van wat er speelt in Nederweert. Ik ben nu bijna twee weken met mijn gezin op vakantie in Japan. We zijn begonnen in Tokyo, toen naar het midden van het land naar Takayama en Shirakawa-go en Kanazawa, naar het kunsteiland Naoshima en vervolgens naar Hiroshima. 

  Het lijkt of we al veel langer onderweg zijn maar dat komt natuurlijk doordat we iedere dag andere dingen zien. Hier wil je ik wat vertellen over mijn ervaringen met Japan tot nu toe.

  Reizen in Japan
  Ik vind Japan een heel prettig land om te reizen. Alles is schoon (we hebben zelfs gezien dat de reclameborden op het busstation gepoetst werden) en netjes. Nergens ligt een papiertje of kauwgum. Ook rijden treinen en bussen perfect op tijd. De Shinkansen (hogesnelheidstrein) hebben we ook al diverse keren genomen. Hij schijnt 200 km/u te gaan op sommige trajecten maar daar merk je eigenlijk heel weinig van. Het voelt een beetje alsof je in een snel rijdend vliegtuig zit voordat die opstijgt. En van binnen ziet het er ook een beetje uit als een vliegtuig. 

  Japanse mensen
  Onze ervaring is dat Japanners erg aardige en behulpzame mensen zijn. En van goed georganiseerd houden. Zo staan er op de perrons lijnen die aangeven waar je in de rij moet staan en dat doen mensen dan ook netjes. Ik moet zeggen: in het begin vond ik het betuttelend maar het werkt erg goed. De mensen die uitstappen hebben de ruimte en er is nooit gedrang bij het instappen. Ook is er geen discussie over wie er het eerste was: als je eerder in de rij staat, ben je eerder. Ben benieuwd hoe raadsvergaderingen hier zullen verlopen en of er ook voor van alles regels zijn, net als bij ons. Het lijkt me wel, al vraag ik me af of Japanners elkaar interrumperen! 

  Ik vind dat Japanners erg vormelijk in de omgang. Zo maken een buiging als ze gedag zeggen. Ook de conducteur in de trein. Als hij/zij de coupé verlaat dan draait hij/zij zich richting de reizigers en maakt een buiging totdat de deuren sluiten. Ik vind dat een mooi gezicht.

  De Japanse taal
  Van de Japanse taal kan ik heel weinig maken. Een van de eerste avonden zijn we uit eten gegaan met een collega van Niels bij een sushirestaurant. Aan hem en zijn vrouw hebben we een paar woordjes gevraagd. Met name het woord " simasėn' (hier fonetisch opgeschreven want ik heb vanzelfsprekend geen idee hoe je het schrijft) doet wonderen. Nagao-san (de collega) herhaalde dit woord een paar keer voor ons in het restaurant voor de uitspraak en meteen kwam er een ober aangesneld. Het betekent zoiets als 'sorry' als je tegen iemand aanbotst of als je iets wilt vragen. Of als je dus de aandacht van personeel wilt trekken. Heel handig. En tot nu toe werkt dat beter dan in het Engels "I'm sorry" of "excuse me" te zeggen. Verder is "arigato" ook heel goed om te kennen. Dat betekent " dankjewel" en wordt echt heel veel gebruikt. 

  Het Japanse eten
  Het eten in Japan zorgt regelmatig voor verrassingen bij ons. We hebben diverse sushi en tempura gegeten, maar die kenden we wel van de Japanner bij ons. Verder kozen we voor 'ramen', dat zijn noedels met groenten in een bouillon. Je moet eerst met stokjes de noedels en groenten er uit eten en kan daarna de kom aan je mond zetten om de bouillon op te drinken. Heerlijk.

  Daarnaast hebben we het zgn. Hidavlees gegeten, dat is heel dun gesneden rundvlees van een bepaald soort rund uit een bepaald deel van Japan. Is ook erg lekker. En shabu shabu: dan krijg je een stoofpot aan tafel met bouillon er in. Je kunt kiezen uit verschillende soorten bouillon. Wij hadden een soort pittige tomatenachtige bouillon en een romige soja bouillon. Daarin kook je heel dun gesneden stukken vlees (bv kip, rund, varkensvlees) en groenten en paddenstoelen. Heerlijk. Op het eind kun je dan rijst of noedels krijgen en die koken ze in het restant van de bouillon. Het vlees en de groenten zijn voor de "lekker" en de rijst en noedels zijn om vol te zitten. 

  Verder hebben we pannenkoekjes gegeten. Dat zijn heel andere pannenkoekjes dan bij ons. Allereerst wordt er groente geroerbakt op een hete plaat. Dan worden er noedels bij gedaan en vervolgens beslag en/of ei. Dan wordt het geheel omgekeerd zodat er aan een zijde een pannenkoek gebakken wordt. Als het klaar is wordt over het geheel sojasaus gedaan en naar keuze mayonaise. Dit vonden wij ook erg lekker. 

  Al met al hebben we tot nu toe heerlijk gegeten. We hebben ook een keer Japans ontbeten. Dat was wel bijzonder maar mij doe je toch niet echt een plezier met rijst en een wasabiprakje met vlees en soja. Maar het was leuk om een keer geprobeerd te hebben. 

  Het landschap en de huizen
  Het landschap is heel anders dan ik me ervan voorgesteld had. Ik had gedacht dat er veel meer 'platteland' zou zijn, met groene rijstvelden enzo. Die rijstvelden zijn er wel, maar er is veel meer verstedelijkt gebied dan ik dacht. Al kan dat natuurlijk heel goed komen door het beperkte gebied dat we gezien hebben: van Tokio in het oosten tot Hiroshima in het westen en Kanazawa is het noordelijkste waar we geweest zijn. Wel zijn we door de Japanse Alpen gereist en dat was erg mooi. De Japanners zijn nogal pragmatisch met de wegen en rails door de bergen: de kortste weg. Als je met de bus of trein reist, ga je echt heel vaak door een tunnel. 

  De huizen lijken wat op een mix van Amerikaans/Europees en Aziatisch. Sommige hebben een soort van pagode-achtige daken. Andere zijn meer Amerikaans/Europees, beetje blokkendoosmodel Wel zijn ze erg veel op elkaar gebouwd, maar dat zal wel met de prijs van de grond en beperkte beschikbaarheid te maken hebben. En natuurlijk zijn daar ook de flats en de hoogbouw. En ik heb zelfs rijtjeshuizen gezien!

  En overal stroompjes water.

  Onze vakantie
  We zijn nu net in Hiroshima naar het Peace Memorial Park geweest en bijbehorend museum, ter nagedachtenis van de gevolgen van atoombom die op 6 augustus 1945 om 8.15u op Hisoshima viel. Hiroshima wil zich nu profileren als stad die streeft naar vrede en het uitbannen van atoomwapens uit de wereld. Tot dan laten ze een vlam branden. Een mooi streven en laten we hopen dat die vlam snel gedoofd kan worden. 

  We zijn nu op weg naar Mount Koya, waar we vannacht in een kloostercomplex zullen overnachten. Daarna gaan we nog naar Kyoto, bekend om zijn vele tempels. Daar blijven we een aantal nachten en dan vliegen we door naar Okinawa, dat is een Japans tropisch eiland (vanaf WO II tot 1972 in Amerikaanse handen geweest en er is nu nog een Amerikaanse marinebasis, geloof ik). Daar kunnen we dan een aantal dagen lekker uitrusten van de vele indrukken die we opgedaan hebben. Zo kunnen we weer uitgerust aan een nieuw schooljaar en werkperiode beginnen. Maar tot dan ben ik benieuwd wat de rest van de vakantie nog gaat brengen. 

  Hartelijke groeten, ook van Niels en de kinderen,

  Esther Schrier"

  ___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 • Vakantieblog; Anoek naar Rio

  (18-08-2016)


  Sportliefhebbers kunnen voor de tv hun hart ophalen. Nederland staat er bij de Olympische Spelen goed voor.
  Degenen die de laatste weken vooral zeuren en klaagzangen in de mond nemen over de weinige medailles, krijgen de laatste dagen erg de deksel op de neus. Vooral de dames doen het geweldig.

  Anoek Koppen uit Ospel besloot lang geleden zich op te geven als vrijwilliger voor de spelen. Dat lukte warempel. L1 maakte een item over Limburgse vrijwilligers in Rio met daarin ook Anoek. Ik heb het linkje toegevoegd. Een mooie bijzonder invulling van de vakantie, dat is het zeker.

  Over bijzondere vakanties gesproken. Raadsgriffier Esther Schrier is in Japan. Haar reisverslag leest u morgen op mijn blog.

  __________________________________________________________________________________________________________

 • De vakantie zit er weer op

  (10-08-2016)


  Zo, de vakantie zit er voor ons weer op. Twee weken in Frankrijk, dit jaar wederom vooral op kleine 'rurale' campings. Ook wel redelijk actieve vakanties nog. 's Middag lekker fietsen, 's ochtends wijdden we ons samen met anderen aan meer creatieve/muzikale bezigheden.

  Echtgenote Thea nam deel aan workshops keramiek ( http://workshopsinfrankrijk.nl/author/landsman/ ) en voor het tweede jaar op rij probeerde ik me te verdiepen in de onuitputtelijke geheimen van de bluesharp o.l.v. Viola Barends. Heel wat anders dus dan wat me dagdagelijks in het ambt van burgemeester bezighoudt. 

  Door de jaren hebben onze vakantiemiddelen zich ontwikkeld van een tweepersoonstentje naar (oudere) vouwwagens, klapcaravans, gewone caravans en campers.

  Onze eerste camper was een Hanomag Henschel, we gingen richting Barcelona en kwamen zelfs bij Luik al nauwelijks met 25 km per uur de berg op.

  Rode draad zijn wel altijd de campings gebleven. We maken daarbij een onderscheid tussen de "hedenavondkienen" campings gedomineerd door de vaste staanplaatsen, de grotere campings met veel volk en de kleine campings in de natuur.

  Als het even kan kiezen we voor het laatste, al zijn de voorzieningen minder en lijken de muggen talrijker.

  Zoals voor velen is vakantietijd voor mij ook bij uitstek de leestijd. Twee boeken zijn me de afgelopen weken in het bijzonder bij gebleven, "Jij zegt het" van Connie Palmen en het boek "Judas" van Amoz Oz. Twee boeken die ik me met stip zal blijven herinneren omdat ze me allebei op hun eigen wijze en met hun eigen thema voortdurend aan het denken zetten en fascineerden. Als u de kans en de rust heeft....Lezen dus.

  Het waren al met al zeer aangename, eenvoudige en plezierige weken.

  Bij een vakantie hoort een vakantiekiekje, vooruit eentje dan, uit het leslokaal van de blues.....Al oefenden we deze keer ook een rumba. "Chitlins con carne" in een uitvoering van Luis Robinson.
   
  Afgelopen zaterdag ontvingen we met het College van B en W een aantal gasten bij de Tour d' Oospel. Corné Brands en een aantal metgezellen organiseerden dit evenement nu voor de vierde keer op een prima wijze. Helaas vond er een ernstig ongeval (met al met al in de omstandigheden een goede afloop) plaats. U heeft dat ongetwijfeld gelezen. Pastoor Koumans en ik verzorgden gezamenlijk de start van de amateurs van de KNWU.  Maandag 8 augustus ben ik weer op kantoor begonnen en dan is het meteen of je nooit bent weg geweest. Zeker niet omdat gisteren, dinsdag, al direct een ingelaste raadsvergadering plaatsvond. De raad keurde de jaarrekening 2015 goed en Theo Coumans (VVD) werd benoemd tot nieuwe wethouder van Nederweert. Zo is het college weer op sterkte en kunnen we gezamenlijk  -in het belang van Nederweert-  voortvarend aan de slag. Om dat te onderstrepen kwamen we vanochtend als college bij elkaar en maakten we de eerste afspraken.
  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Zomerreces....

  (13-07-2016)


  Gisteravond 12 juli was de laatste raadsvergadering voor het zomerreces. De raad boog zich over de twee dossiers die Nederweert binnen en buiten het gemeentehuis als jarenlang bezighoudt. U weet, dan gaat het om de Randwegdiscussie en de centrumplanontwikkelingen.

  De schoolvakanties vallen in het zuiden laat dit jaar. De kinderen van de basisschool moeten/mogen nog anderhalve week naar school.

  Het zomerreces van politiek en bestuurlijk Nederweert duurt dit jaar niet lang. De fractievoorzitters hebben besloten op 9 augustus een raadsvergadering in te lassen over de jaarrekening 2015. Dat heeft te maken met de accountantsverklaring en de uiterste datum (15 augustus) waarop de jaarrekening goedgekeurd moet zijn.
  De fracties van VVD en CDA hebben tevens aangegeven tijdens die raadsvergadering een voorstel in te willen dienen voor de benoeming van Dhr. Theo Coumans als nieuwe wethouder voor de gemeente Nederweert.

  Zomerreces, dat betekent ook dat ik een paar weken niet zal schrijven op mijn weblog. Zo tegen 9 augustus pak ik de draad weer op. Dan weten hoe het is gegaan met Raadpop, het Festeynderplein en Festeynder zelf. Hopelijk zijn de weergoden u en de organisatoren goed gezind. Veel plezier dus. We zien elkaar!
  ____________________________________________________________________________________________________________________

 • Raadsuitstapje, we zoeken het kort bij huis

  (11-07-2016)


  Het moest er toch echt eens van komen. Een uitstapje met de raad. Goed voor de sfeer en de onderlinge contacten. Elkaar ontmoeten zonder de stevige discussies van de (te) warme raadzaal. Gewoon lekker buurten met elkaar en de partners.

  En we zochten het kort bij huis. De start was bi-j Siem met een kopje koffie en een stukje vlaai. Een mooi moment op een fraaie vrijdagmiddag.

  Onder leiding van Alfons Bruekers maakten we een historische wandeling door de kern van Nederweert. Vele wetenswaardigheden passeerden de revue. We werden deelgenoot gemaakt van interessante geschiedkundige feiten. En dan groeit het besef; we wonen wel in Nederweert, we zijn er geboren en/of getogen maar we weten er lang niet alles van.

  Na de wandeling vond er een activiteit plaats in ons eigen clublokaal, de raadzaal dus. Duncan Tilmans van het 'RICK' leidde een Djembé-workshop. Dat Djembé's alles met politiek te maken hebben begrijpt u zo ook wel. Want zeker in de politiek;

  - wordt er op de trom geslagen,
  - wordt er geluisterd naar elkaar(s argumenten),
  - heeft ieder zijn eigen inbreng en
  - wordt er van de verschillende tempo's en ritme's een geheel gesmeed.

  Dat werd dus letterlijk even zweten.

  Voor het vervolg hoefden we wederom niet ver te gaan. Want op een van de mooiste terrassen van Nederland, bij Diverso, genoten we van een 'Toscaans Tafeltje Vol'. En natuurlijk gaat het dan ook wel over de politieke actualiteit, over het maken van gewetensvolle afwegingen, over de worsteling die ieder raadslid kent. En over de wetenschap, dat zeker wanneer je standpunt de meerderheid haalt,  bescheidenheid de mens siert. Want hoe dan ook moeten we samen verder. Nederweert is té belangrijk.

  Op de foto ziet u raadsleden, leden van B en W en het management team. We staan voor Marie Katrien, het symbool van werkzaam en ondernemend Nederweert. Tussen de raadsleden Marcel Vossen en Jan van Nierop staat onze raadsgriffier Esther Schrier (in de rode broek), zij organiseerde op een voortreffelijke wijze het uitstapje.


  _____________________________________________________________________________________________________________________

 • Lovende woorden bij afscheid wethouder Houtman

  (29-06-2016)


  Veel lovende woorden voor afscheidnemend wethouder Hans Houtman gisteravond tijdens de raadsvergadering. Onverkort prezen alle fractievoorzitters zijn inzet en verbindend vermogen. Hans was er beduusd van: "Waar is Hans", zo vroeg hij zich af, alsof het om iemand anders was gegaan maar de woorden hadden toch echt betrekking op hem zelf.

  U vindt een sfeerimpressie op: http://www.nederweert24.nl/2016/06/28/hans-houtman-neemt-afscheid-raad/

  Uiteraard mocht ik wethouder Houtman toespreken. Onderstaand leest u mijn bijdrage:

  “Vanavond nemen we afscheid van wethouder Hans Houtman.

  U kwam als grote onbekende eigenlijk vanuit het niets, onze gelederen versterken. Gezien uw achtergrond, directeur van de ING bank in Weert e.o., was het niet vreemd dat u zich met name aangetrokken voelde tot het financiele en economische domein. Maar als opvolger van mevr. Wernink diende u zich ook met name de beleidsterreinen buitengebied, vergunningverlening, milieu en duurzaamheid eigen te maken.

  Daarin bent u wonderwel goed geslaagd. Zowel binnen als buiten het gemeentehuis werden uw inzichten en opvattingen gewaardeerd. Sterker nog daar waar het gaat om het buitengebied heeft u werkelijk baanbrekend werk verzet. Meer dan ooit tracht Nederweert alle belangen die met het buitengebied te maken hebben met elkaar in balans te brengen. En piketpaaltjes daarbij zijn ongetwijfeld uw pleidooien om niet altijd en eeuwig toe te staan dat uitbreidingen in agrarische ondernemingen tot aan de emissienormen mogen plaatsvinden. Ik denk dat wij allen dat beleid zeker zullen voortzetten.

  Uw zorgen om de sociaal maatschappelijke positie van hardwerkende agrarische ondernemers in moeilijke tijden waren een grote drijfveer om u vastberaden in te zetten voor hun belangen en toekomstperspectief.

  In de 33 maanden dat u wethouder was heeft u zichtbaar en aanwezig uw stempel gedrukt op de politiek in Nederweert.
  Bij het aantreden van het nieuwe college heeft u aangegeven dat u dat niet voor een volle periode wenste te doen. Vooral uw afspraak om meer tijd vrij te maken voor echtgenote Enny, uw kinderen en bonuskinderen en uw kleinkinderen spelen daarbij een rol. Uw leeftijd en daarmee uw materieel onafhankelijke situatie maakt deze stap uiteraard ook mogelijk.
  Wij, eenvoudige lieden, moeten door; met de randweg, met het centrumplan, met de weerbarstige problematiek van vergunningverlening, met hotelontwikkelingen, met het buitengebied, met de regionale samenwerking en noemt u al die dingen maar op. Natuurlijk is dat bij elke bestuurswisseling het geval maar een tussentijdse wisseling brengt op dat punt extra inspanningen met zich mee.
  U kunt er overigens gerust op zijn. Nederweert zal niet versagen.

  Op 12 juli vindt  een van de meest historische raadsvergaderingen uit onze geschiedenis plaats.Centraal staan dan de Randweg en het Centrumplan. Ik nodig u van harte uit om daarbij –zij het vanaf de publieke tribune- de beraadslagingen bij te wonen.

  Nederweert en haar politieke omgeving verandert, dat zien we de laatste jaren ook in het college van B en W.

  Onze wekelijkse vergaderingen op de dinsdagochtend zijn allang niet meer de alles en alleen zaligmakende factor in de bestuurlijke besluitvorming. Netwerken in en buiten het gemeentehuis, burgerparticipatie, overlegsituaties met derden, bilaterale overleggen tussen wethouders spelen tegenwoordig een hele belangrijke rol. Dat dat van invloed is op de bestuurlijk 'mores' behoeft verder geen betoog. Het is ook een onomkeerbaar proces dat zich in alle gemeenten voordoet. De discussies over de rol van de raad bij een toenemende regionale samenwerking is -op een ander niveau- daar een herkenbaar uitvloeisel van.

  Ik denk dat u in de afgelopen jaren nadrukkelijk hebt laten zien dat in de lokale politiek overtuigingen en persoonlijke performance er toe doen en een geheel vormen.
  Natuurlijk, u bent een liberaal en VVD-er in hart en nieren en u draagt dat ook uit. Als wethouder wordt dat van u verwacht. Want per slot van rekening hebben de coalitiepartijen CDA en VVD niet voor niets voor elkaar gekozen. U heeft daarnaast altijd blijk gegeven van een sociale inborst. Aimabel, vriendelijk en welhaast altijd goedlachs gaat u door het leven en de politiek.

  Nog even over uw sociale inborst: Het gegeven dat u er voor heeft gekozen om in plaats van een receptie geld te doneren voor de Stichting Leergeld is daar een prachtig voorbeeld van. In plaats van de omzetting in wijn of andere versnaperingen wilt u kinderen van ouders met een smalle beurs in staat stellen meer aan maatschappelijke activiteiten deel te nemen.  En ja, ik weet dat u dat niet wilde melden. De rechterhand hoeft immers niet te weten wat de linkerhand doet, maar daarom meld ik het . Ons college vindt uw afscheidscadeau aan Nederweert zeer lovenswaardig.

  Hans Houtman, een echte VVD-er, zelfs in de traditionele blauwe blazer en bijpassende stropdas maar met een heel goed sociaal hart en intrinsiek betrokken op de mensen van Nederweert. Ik dank u, namens het gemeentebestuur, namens de mensen van Nederweert heel hartelijk voor uw inzet"
  __________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Nog veel belangrijke zaken te doen

  (20-06-2016)


  Het wil (nog) niet echt zomeren. De zon laat vaak verstek gaan en de regen valt bij tijd en wijlen met bakken uit de hemel. Geen vakantiegevoel dus. Ach ja, een mens kan zich natuurlijk niet al maanden van te voren gaan druk maken over de drie weken dat hij of zij vrij is. Dat is wel een zeer groot luxe probleem.

  Politiek Nederweert krijgt vóór haar vakantie nog een paar stevige vraagstukken voor de kiezen.

  Op maandag 27 juni vindt de themaraad plaats over 'alles' wat met de Randweg te maken heeft. Die avond wordt er geen beslissing genomen. De themaraad is noodzakelijk om de raad in staat te stellen op 12 juli een advies te formuleren richting Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten.

  Dinsdag 28 juni buigt de raad zich over de kadernota. Via de kadernota worden de afspraken vastgelegd die het college gaat hanteren bij het opstellen van de begroting 2017 en verdere jaren. In bestuurlijk Nederland wordt daardoor de behandeling van de kadernota vaak van een groter belang geacht dan de begrotingsvergadering op het einde van het jaar.

  De behandeling van de kadernota bevindt zich precies in het midden van de raadsperiode 2014-2018. Traditiegetrouw is dat een moment voor coalitie en oppositie om terug te kijken op de afgelopen twee jaren en vooruit te blikken naar de komende twee jaar. 'Mid-term review' noemen we dat in goed deftig Engels.

  En dan 12 juli. De belangrijkste raadsvergadering tot nu toe......? Nou ja, in ieder geval heel zeker een historische raadsvergadering. Aan de orde komen de Randweg en de detailhandelsstructuurvisie voor het centrum van Nederweert. Ook dat laatste onderwerp speelt zoals u weet een belangrijke rol aan vele keukentafels. De uitdagingen waarvoor de winkelstraten in deze tijd staan zijn in elke gemeente zichtbaar. Panklare of gemakkelijke oplossingen zijn er niet.

  Prominent in de discussie is de ontwikkeling van de 'locatie Wijen' en de relatie met de supermarkten en overige winkels in de Kerkstraat en Brugstraat. Belangen van ondernemers en consumenten ontmoeten elkaar. Heel Nederweert is immers gebaat bij een dynamisch winkelgebied.

  In onze gemeente wordt veel verwacht van het wijzigen van de verkeerscirculatie. Was het beleid en de uitvoering tot nu toe gericht op het verkeersluw maken van het centrum. Nu gaat het er -plat gezegd- vooral om zoveel mogelijk auto's in en naar het centrum te krijgen.

  Hele belangrijke onderwerpen dus.

  Vanuit een ver verleden herinner ik me nog als de dag van gisteren de discussies in de gemeenteraad van Onderbanken over de reactivering van het vliegveld Geilenkirchen. Spannend, fel maar ook een grote eer om er aan mee te mogen doen. Dan doet het raadswerk en het werk van B & W er werkelijk toe.

  Mijn inzet is klip en klaar, bewaken dat de discussies en besluitvorming correct verlopen en natuurlijk het in stand houden van goede onderlinge relaties. We moeten altijd weer samen verder.

  Dat is onze raad wel toevertrouwd. Ieder raadslid vindt Nederweert veel te belangrijk om op deze belangrijke onderwerpen politieke spelletjes te spelen.

  Onlangs had ik een aantal jongeren van verschillende politieke partijen op bezoek die met elkaar een jongerenraad in onze gemeente willen oprichten. Mooi, een nieuwe generatie wil het gelukkig altijd anders en beter doen.
  Een paar zaken blijven als een huis over eind staan; we waarderen elkaars mening en we vechten elkaar niet de tent uit.

  Toch niet in Nederweert

  _________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Flexin' the Night Away in een Groene Muzikale Peelgemeente

  (12-06-2016)


  De titel "groenste gemeente van de wereld" is al vergeven aan onze goede buren. Dat is voor ons een schier onbereikbare titel.

  Op excursie door de Haarlemmermeerpolder en onder de rook van Schiphol maakte ik afgelopen week kennis met een voor mij onbekend heel mooi stukje Nederland. De weidsheid van het landschap, het groene karakter, water en cultuurhistorie (o.a. molens) versterken elkaar. Het was echt genieten.

  Nederweert kan er anders ook iets van. Dat bleek weer eens bij het 50 jarig bestaan van het bezoekerscentrum de Groote Peel. Met 160.000 bezoekers per jaar (en waarschijnlijk meer) staat de Peel symbool voor onze identiteit en het wezen van Nederweert. Sober, hard werken en gepaste trots.

  Een week daarvoor koos de stichting Robur van het Limburgs Landschap domicilie in de Daatjeshoeve en de aanpalende Weerter Bossen om haar jaaractiviteit te organiseren. Ook daar, in een natuurgebied in het uiterste puntje van onze gemeente, zijn de oorspronkelijke karakteristieken teruggebracht in het landschap. Daar ontvouwt zich met het Grenskerkmonument de lokale historie voor de vele bezoekers. Onder leiding van meester Tindemans fietsten we er vroeger al met de jongens van de St. Lambertusschool naar toe.

  Afgelopen vrijdag vond de overdracht van de inrichting van het Rowven plaats.
  (zie ook: http://www.nederweert24.nl/2016/06/10/feestelijke-overdracht-mensgerichte-natuurgebied-rowven/ )
  Mensgerichte natuur noemen we dat dus. Door de ontwikkelingen in het gebied Sarsven en de Banen is er wederom een aansprekend groen project gerealiseerd. Hulde aan de Bestuurscommissie Sarsven en de Banen, de uitvoerende partijen en het mag ook wel eens worden gezegd de inspirerende inzet van commissie-voorzitter Peter Willekens. 

  Het is teveel om op te noemen: de Houtsberg, de Noordervaart, de kanalenviersprong. Wie van Nederweert wil genieten hoeft echt niet ver te fietsen.

  De ondernemers zitten intussen niet stil. Het concept "Gastvrij Nederweert" staat in de startblokken om uitgevoerd te worden. Nieuwe ideeën en arrangementen vullen elkaar aan.

  Kenmerkend voor Nederweert zijn haar muzikale aspiraties. Natuurlijk van onze drie harmonieën en de fanfare Leveroy.
  En er is meer: Out Ragious, Moulin Blues, Festeynderplein, de Theaterboerderij, Raadpop, het RascalFest, de Krattenfuif, Out of the PeatPop, het Peelpodium in het Amfitheater, de live muziek op het Horecaplein, de activiteiten van Nederweert All Area. Voor elk wat wils.

  De afgelopen maanden vond er een intern noodzakelijke verbouwing plaats, werkplekken passend in de tijd van het "Nieuwe Werken". De verbouwing ging, zoals dat altijd gaat, gepaard met overlast. Van niks komt niks.
  We hebben nog steeds geweldige koffie, zij het nu uit een automaat. Zo kon ik op deze zondagmorgen mijn blog mooi beginnen met een dubbele espresso.  

  Een verbouwing dus, geen officiële opening en geen bobo's. Om het moment te markeren is er a.s. vrijdagavond een personeelsfeestje. Met een heuse gemeenteband en met Aldje. Met een knipoog naar het nieuwe werken heet de band "Flexin' the Night Away". Dat zal vast wel lukken. 

  Nederweert, onze Groene Muzikale Peelgemeente. In die combinatie zijn we "Samen Groots", vanavond toch eens horen wat Paul McCartney er van bakt.

  _______________________________________________________________________________________________________________________________

 • De week waarin (18)

  (02-06-2016)


  De week waarin......
  de portefeuillehouders 'bedrijfsvoering' van de gemeenten Roermond, Weert, Leudal en Nederweert, de stand van zaken opnamen met betrekking tot de opgebuwde samenwerking in de bedrijfsvoering. "Niemand kan het nog alleen", dat is wel het motto van deze tijd. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

  De week waarin.......
  het brandalarm afging in het gemeentehuis, het was geen oefening en het bleek gelukkig een loos alarm  te zijn. Maar goed, het gebouw werd snel ontruimd en we weten nu wel weer dat alles goed werkt.

  De week waarin........
  Burgemeester Heijmans en ik onze halfjaarlijkse lunchafspraak hadden. Bij Guulke deze keer. De samenwerking met Weert kan alleen gedijen bij een goede verstandhouding tussen burgemeesters en alle andere bestuurders. Ook op de werkvloer zijn de contacten prima. Die goede verstandhouding laat natuurlijk onverlet dat wanneer nodig harde noten kunnen worden gekraakt. Het slechtste wat samenwerking immers kan overkomen is belangenverschillen en conflicten soft toedekken "met de mantel der liefde". Weert en Nederweert zijn als goede buren met elkaar verbonden.

  De week waarin........
  Een delegatie van ons college het 65-jarige bruidspaar Caris-Peeters in Ospel ging feliciteren. 65 Jaar getrouwd, dat mag met recht een mijlpaal heten. Nogmaals van harte proficiat en nog vele jaren wensen wij het bruidspaar toe.

  De week waarin..........

  Een 8-tal vrijwillige brandweerkorpsen Nederweert bezochten voor een onderlinge wedstrijd. Ze kwamen van heinde en verre: Sprang-Capelle, Vucht, Roggel en St. Anthonis, om eens wat te noemen.
  Het corps van Sprang Capelle was de uiteindelijke winnaar. Op de foto ziet u de voorzitter van de jury, de commandant en ondergetekende (foto Johan Bloemers)  De week waarin.........
  in het mooie buurtschap Schoor de kapel van Onze Lieve Vrouw van Lourdes 100 jaar bestond. De aansprekende hoogmis werd opgedragen door onze oud-inwoner van Nederweert en Schoor Pater Jan Verbogen. Het is een groot goed -zo zien we dagelijks in de wereld- wanneer Kerk en Staat van elkaar zijn gescheiden. Het is tegelijkertijd heel mooi om als wereldlijke overheid aanwezig te mogen zijn bij een kerkelijke gebeurtenis die zó zinvol en betekenisvol de gemeenschap bij elkaar brengt.

  De week waarin..........
  Gemeentebestuurders van de 7 gemeenten in Midden-Limburg en leden van Gedeputeerde Staten in de Grote Hegge in Thorn spraken over -hoe kan het anders- de regionale samenwerking en de samenwerking met de provincie.
  Nederweert is met name ambtelijk en bestuurlijk trekker op het gebied van Landbouw en Natuur. Dat is ons ook op het lijf geschreven.

  De week waarin..........
  de gemeenteraad voor het eerst geheel 'digitaal' vergaderde. Het ging prima al lag dat ook aan een beperkte agenda.

  De week waarin..........
  wethouder Houtman zijn afscheid aankondigde. Tot en met de raadsvergadering waarin de kadernota wordt behandeld blijft hij 'in charge'. Een nieuwe wethouder zal zich snel aandienen.
  Hans Houtman heeft een grote stempel gedrukt op het de ontwikkelingen in het buitengebied van de afgelopen jaren. Hij heeft daar bestuurlijk met veel passie en energie fundamentele veranderingen op gang gebracht. Dat verdient alom grote waardering.

  De week waarin............
  De bedrijvendag plaatsvond van Robur. Robur is een organisatie die maatchappelijk betrokken ondernemers organiseert ten behoeve van het werk van het Limburgs Landschap. De bijeenkomst vond plaats in de Daatjeshoeve en gouverneur Bovens sprak de aanwezigen op zijn eigen sprankelende wijze toe.  De week waarin........
  meer dan 20 vrijwilligers in de Pinnenhof met elkaar spraken over de toekomst van het project "veiligheid in en om de wijk" . Als meer dan twee decennia zijn deze vrijwilligers actief met het signaleren en doorgeven van situaties in de wijk die aangepakt moeten worden. De gemeente doet er regelmatig haar voordeel mee. Lang voordat Koning Willem Alexander sprak over "de participatiesamenleving" brachten Nederweerter vrijwilligers het in de praktijk. En alhoewel dat ik dacht dat ik (bijna) alles van Nederweert wist was dit project mij onbekend. Tijd dus om de vrijwilligers te bedanken, ze te vragen er toch zeker mee door te gaan én een stukje vlaai te nuttigen.

  De week waarin........
  een noodweer losbarstte over Limburg. De inwoners van onze buurgemeente Weert kregen het  o.a. op de Biest en in  Boshoven zwaar voor de kiezen. De brandweermannen van de post Nederweert werden er voor opgeroepen.

  In onze gemeente viel de echte overlast redelijk mee. De mannen van de buitendienst zijn wel de hele dag in touw geweest met de riolen en gemalen. De mannen van "onze" buitendienst kan ik nu nog zeggen. Over een paar weken gaat een aantal van hen met vroegpensioen de dienst verlaten en gaan we het werk anders organiseren. Een beetje weemoedig is dat toch.

  Voor mevr. van de Kruijs in Ospel was het erg schrikken toen de bliksem gisteravond bij haar insloeg. Vandaag, in de vroege vooravond bracht ik haar een bezoek. Het is inderdaad een stevig natuurgeweld dat de woning heeft getroffen, tot en met scheuren in de muren aan toe. Het was een geluk bij een ongeluk dat er geen brand is uitgebroken. Om het leed een beetje te verzachten bezocht ik haar en bracht ik haar een bos bloemen. Dat én de aandacht die ze in de nachtelijke uren al kreeg van onze ambtenaar Marlies van Deursen werd zeer op prijs gesteld.

  Zie ook: http://www.nederweert24.nl/2016/06/02/burgemeester-brengt-bloemetje-blikseminslag/
  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • 40 jaar getrouwd, op naar Dubrovnik (en Sjilvend)

  (23-05-2016)


  Op 12 december 1975, trouwden Thea en ik in het Weerter stadhuis. Mooie foto's hebben we er nog van. Lange haren, baard, zware leren jas.  De geur van  'Javaanse Jongens' dringt onweerstaanbaar mijn neusgaten in. Dat is overigens geen verwijzing naar Gerard Reve, maar het was/is goedkope shag in een verticaal zakje.

  Destijds woonden we in Wervershoof, een dorpje in West Friesland, onder de rook van Hoorn. Afgelopen zomer zochten we oude bekenden van vroeger op. Dat is wel mooi trouwens....Overal waar we hebben gewerkt en gewoond, kunnen we nog met veel plezier terugkomen.

  Zo viert de voetbalclub Olympia Schinveld  a.s. weekend haar 75-jarig bestaansfeest. De jubileumcommissie heeft mij gevraagd de receptie te leiden. Een geweldig grote eer vind ik dat, bijna nog mooier dan een medaille. Het is immers al weer zeker 25 jaar geleden dat ik er politiek actief was en nog veel langer geleden was ik er (begin 80-jaren) als broekie van 29 jaar voorzitter van de voetbalclub. Tip dus aan iedereen die zich (bestuurlijk) wil ontwikkelen. "Word voorzitter van een vereniging waarin het bruist, gonst en met enige regelmaat schuurt". Een betere leerschool is er niet. I love Sjilvend.

  Sommige dingen lijken nooit te veranderen. Sinds in 1978 de NAVO basis Geilenkirchen werd gereactiveerd (AWACS) blijft dit zwaar drukken op de lokale gemeenschap en politiek. Geboren in 1988 heeft zoon Rens het er als wethouder in deze tijden knap druk mee. Leest u vandaag 25-5 Dagblad de Limburger.

  Goed, 40 jaar getrouwd dus. Lief en leed gedeeld. "Trouwen" is een werkwoord, "samenwonen" ook, u weet dat.
  We besloten daarom onze 40-jarige verbintenis te bezegelen met een vakantietrip naar Dubrovnik. Een machtig mooie plek in Kroatie aan de Adriatische Zee,  een  lieflijke oude stad die is opgenomen op de lijst van cultureel erfgoed van Unesco. Een stad ook die hevig geleden heeft door de oorlog in voormalig Joegoslavie, het is allemaal nog zichtbaar.
   

                               

                               

  Een "stomme" oorlog noemde de eigenaar van het appartement de gebeurtenissen van de die jaren. Gezinnen werden erdoor verscheurd, het leed was onnoemelijk groot en voor wie en wat? Gewone mensen zijn uiteindelijk altijd de dupe van de waanzin van de oorlog.

  Op een regenachtige dag bezochten we Mostar, een stad in Bosnie. Daar is de oorlog nog veel duidelijker zichtbaar. Christenen en moslims wonen er in aparte stadsdelen. De onderlinge sfeer is gelukkig niet vijandig (meer). De leefomstandigheden zijn er wel veel soberder dan hier of in Kroatie.

  Op de foto ziet u de Stari Most, "de Oude Brug". De brug werd in 1993 totaal vernield en is nu het symbool van de nieuwe vrede.

                               

  Af en toe keken we op internet en konden we het lief en leed in Limburg volgen. Het intense verdriet bij het verlies van Paul Knapen. Collega Heijmans die moedig zijn kop boven het maaiveld uitsteekt en een wel heel vreemde vogel in Heerlen die een functionaris van het het Openbaar Ministerie vergelijkt met kampbeulen. Een zelfgekozen boetedoening voor deze laatste? Een bezoek aan Auschwitz of dichterbij nog: Westerbork. Stil zijn en nadenken.

  En Thea en ik, we hadden een prachtige vakantie, keken terug en vooruit en besloten nog heel lang voort te gaan. "Es God bleef", voegen de oudere Schinveldenaren daar aan toe.
  _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Over de dodenherdenking, het timmerdorp, Moulin Blues, de brandweer en de Graafschap

  (09-05-2016)


  Op de lokale nieuwssites van Ospel-actueel en Nederweert24 vindt u dagelijks steevast verslagen impressies en fotorapportages van belangrijke gebeurtenissen in Nederweert. Zo blijft u prima op de hoogte van alles wat speelt in onze Peelgemeente, ook als u er zelf niet bij kon zijn. Met liefde verwijs ik daar ook naar: http://www.nederweert24.nl/ en http://www.ospel-actueel.nl/

  Een paar persoonljke indrukken dan toch.
  Allereerst constateer ik met genoegen dat de afgelopen dagen piekdagen waren in mijn burgemeesterscarriere. Het is in de regel altijd een prachtig vak maar deze week met veel hoogtepunten kort achter elkaar. En dan hebben we het niet eens over Koningsdag, daarover las u in een eerdere blog.

  Zo was de dodenherdenking een zeer imposante gebeurtenis. Voor mij begon het 's middags met een bezoek van Julia Harden-Wells en haar man aan het graf van vader Eric Henri Harden.
  Daar werd ik echt stil van. Hier kwamen op ons Engels kerkhof de wereldgeschiedenis, het leed van de oorlog en een persoonlijke familieredrama bij elkaar  'S avonds vond er een gepaste herdenking plaats bij het monument op het Raadhuisplein.

  Naast de traditionele onderdelen waren er de bloemen die door leden van scoutinggroep Pius X werden neergelegd, de verhalen van kinderen van Basisschool de Kerneel, de aanwezigheid van onze Engelse gasten en de bloemlegging door mevr. Harden samen met mijn echtgenote. Na afloop van de plechtigheid kreeg de gemeente een collage aangeboden met originele foto's van Henri Harden. Die zullen we een mooi plaatsje geven.

  Tijdens de wandeling 's middags van het gemeentehuis naar het Engels Kerkhof vertelde ik met Mevr. Harden nog even over Marie Katrien (Merie Ketrien). Boegbeeld van hardwerkend Nederweert.  Op Bevrijdingsdag had de organisatie mij gevraagd om de opening te verzorgen van het timmerdorp Budschop. Meer dan 200 kinderen deden er aan mee. Wat je met pallets, spijkers een hamer en een zaag kunt bereiken werd de daarop volgende dagen duidelijk.  De openingshandeling bestond er uit dat ik een spijker in een pallet moest slaan. Ik vroeg wethouder Geraats om de spijker vast te houden maar die gaf die eervolle taak door aan een van de kinderen. Er zat voor mij dus niets anders op dan de spijker op zijn kop te slaan.

  En dan natuurlijk de blues. De nieuwe voorzitter Robbert van de Vleuten en zijn mannen en vrouwen kunnen in alle opzichten meer dan tevreden zijn. Bij Moulin Blues zat dit jaar alles mee.

  De muzikale hoogstandjes werden wat mij betreft verzorgd door South Side Johny en Danielle Nicole. De laatste speelde zelfs een nummer uit de "jeugddansentijd" van mijn generatie. "Whole lotta love" van Led Zeppelin. Iets minder blues maar wel lollig. U ziet en hoort haar hier (op een ander festival). https://m.youtube.com/watch?v=f12yE1zFwtw

  Spektakel ook bij het optreden van local hero Maikel van Bogget met zijn band Mike's Electric Mud. Goed gedaan jongens!

  Wat is nog meer vermeldenswaard? Heel veel natuurlijk, zo sleepte onze brandweer de eerste prijs in de wacht bij brandweerwedstrijden in Cadzand en 'gaat door naar de volgende ronde'.

  Alleen maar hoogtepunten? Nee toch niet. de Graafschap speelde gelijk. Ach ja, verlies en winst liggen in de regel altijd dicht bij elkaar en er zijn erger dingen in de wereld.
  _______________________________________________________________________________________________________________________________

 • Overigens ben ik van mening dat de asperge u tot het laatste puntje zal bevallen...

  (04-05-2016)

  Kijk eens aan, op vrijdag 29 april werd ik waarempel Membre d' Honneur van het eerbiedwaardige genootschap "Confrérie de l'Asperge Limbourgondie". Overigens in goed gezelschap van -als we dan toch Frans spreken-  Herman Poell, le patron de Bi-j Siem.  

  Met allerlei voortreffelijke aspergegerechten was het het Heerlijke Avondje wel. Goed verzorgd, aardige gesprekken en bijbehorende wijnen. Absoluut niet verkeerd.

  De bij de Broederschap behorende belofte moest ik uiteraard afleggen; in het Latijn nog wel: "Ceterum Censeo Aspergem Vos Esse De Punctum".

  Ja hoor: "Overigens ben ik van mening dat de asperge U tot het laatste puntje zal bevallen".

  Ik deed de belofte dat ik per jaar minstens 5 kg asperges zou eten. Met Thea als echtgenote is dat niet echt een zware beproeving. Meestal overigens heel eenvoudig; asperges, een beetje boter, wat spinazie.....

  Mijn Latijn is niet te best. Het heeft ook een sterk Limburgse tongval en bovendien kom ik uit een degelijk katholiek gezin met 9 kinderen. "Este Nix Pax Christe Nix", spreek het maar eens zachtjes voor u uit. 

  Heel wat anders........De avond daarna speelden we met de 21Boeket Blues Band de Peelsterren van de Hemel in de Peelboerderij. Natuurlijk speelden we de jumpblues Caldonia. Voor het eerst opgenomen in 1945 door Louis Jordan.

  Dit weekend vindt Moulin Blues plaats. Twee goede redenen om op de link te klikken.  Caldonia zoals Louis Jordan het heeft bedacht.

  https://m.youtube.com/watch?v=PR6pHtiNT_k
  ______________________________________________________________________________________________________________________________

 • De week waarin (17)

  (28-04-2016)


  De week waarin..........
  ik tot mijn schrik zie dat ik vanaf 15 april niet meer heb geblogd. de "week" telt in dit geval dus maar liefst 13 dagen. Oeps, dan wordt het toch tijd.

  De week waarin..........
  in de Munt een prachtige uitvoering plaatsvond van de West Side Story. Artiesten uit het Weerterland zetten hun beste beentje voor én hun mooiste stemmen in. De instrumentele begeleiding maakte het geheel af.  Een groot compliment aan Trix Reintjens en aan een ieder die ze heeft geënthousiasmeerd om deze productie mogelijk te maken.

  De week waarin.......
  wethouder Geraats en ik op bezoek gingen bij het gouden bruidspaar Kessels-Bosma. En niet alleen het gouden paar maar ook ons raadslid en hun schoondochter Carla van Nieuwenhoven troffen we daar aan. Een mooi gesprek over het Nederweert van vroeger en nu was het resultaat.

  De week waarin..........
  een raadsvergadering plaatsvond waarbij maar liefst 6 raadsleden -om goede redenen- verstek moesten laten gaan. Met 11 raadsleden -een magisch getal- brachten we de vergadering tot een goed einde waarbij vooral het agendapunt duurzame energie/windenergie tot een interessante gedachtenwisseling leidde.

  De week waarin......
  bij Linssen Yacht in Maasbracht een symposium van het economische samenwerkingsverband Keyport plaatsvond. Interessant was ook de rondleiding door het bedrijf. Linssen is een wereldspeler op het gebied van de grotere jachten. Wilt u daar een bootje kopen leg dan wel wat extra dubbeltjes opzij.

  De week waarin.......
  ik een brandweerwedstrijd in Echt bezocht. Onze vrouwen en  mannen deden het met een derde plaats uitstekend en mogen door naar de volgende ronde (in Zeeland)

  De week waarin..........
  ik een 9-tal oud militairen de draaginsigne mocht opspelden die verbonden is aan de Nobelprijs VN MIlitairen. 9 mannen die zich namens Nederland hebben ingezet voor de wereldvrede. Soms bij het vertrek nog maar 17 jaar oud. Het heeft een onuitwisbare indruk op hun leven achtergelaten. Ook Nederweert is hen dankbaarheid verschuldigd. Graag werkte het gemeentebestuur mee aan deze plechtigheid.

  De week waarin.....
  we met de 21Boeket Blues Band repeteerde voor ons optreden in de Peelboerderij op 30 april a.s. Daar vindt de opening van het seizoen plaats.Marijke Vaes heeft weer een prachtig programma weten samen te stellen.
  In de Peelboerderij jawel, dat ligt zoals u weet ook bij het Bezoekerscentrum de Groote Peel. De weersverwachtingen zijn te kil om in het amfitheater de aftrap van het seizoen te laten plaatsvinden. Nou ja, als de muziek hartverwarmend is, komt het toch altijd dik voor elkaar.

  We beginnen tegen 20.00 uur, de entree is gratis al stelt de organisatie een vrije gave op prijs.

  De week waarin...........
  ik 4 plaatsgenoten voor hun verdiensten in de samenleving mocht onderscheiden als lid in de Orde van Oranje Nassau. Altijd zijn we dan welkom, steeds is het mooi en zinvol.
  Nederweert kiest bewust voor een individueel moment van uitreiking, Dat kan in onze gemeente gelukkig ook nog. In totaliteit heb ik vanaf Koningsdag 2015, 5 vrouwen en 4 mannen de versierselen die daar bij horen mogen opspelden.

  De week waarin..........

  harmonie St. Joseph in het gemeentehuis een aubade bracht aan de gedecoreerden. Giel Bruynaers was er als voorzitter uiteraard bij. Dit jaar neemt hij in die functie afscheid van de harmonie. Voor hem dus na al die jaren ook een heel memorabel moment. De harmonie mocht daarom zelfs inpandig én drie marsen spelen vóórdat de genodigden zich naar de raadzaal begaven. Dat is nog eens een (w)aardig afscheidscadeau.
  Het was wederom een hele plezierige bijeenkomst. O.l.v. Helma Beelen werden traditioneel alle geoefende en geschoolde zangstemmen bij het spreekgestoelte uitgenodigd om samen met alle andere aanwezigen het Wilhelmus te zingen en een toost (oranjebitter) uit te brengen op onze Koning. Mooi

  De week waarin......

  Thea en ik ook nog even de Oranjemarkt in Budschop bezochten. Jammer van het weer natuurlijk, "Sauwetter" zeggen onze oosterburen dan; pokkenweer dus.
  Volgend jaar gewoon vol goede moed opnieuw doorgaan.

  Mocht u over bovenstaande activiteiten wat meer willen weten bezoekt u dan onze lokale nieuwsmedia www.Ospel-Actueel.nl of www.Nederweert24.nl. Zij houden u steeds op de hoogte. 
  __________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Ruim baan voor jonge mensen.....

  (15-04-2016)


  In oktober 2006, het moment dat ik aantrad als burgemeester, telde Nederweert zo'n 110 volledige arbeidsplaatsen (fte's). Die werden bezet door 140 mensen. Net als in veel andere gemeenten is dat aantal de afgelopen 10 jaar teruggebracht. In Nederweert is het personeelsbestand met iets meer dan 10% gedaald.

  Bezuinigingen, reorganisaties, automatisering en daardoor een vernieuwende manier van werken lagen hieraan ten grondslag. Daarnaast hebben we taken bij andere organisaties (zwembad, brandweer) ondergebracht.
  Op dit moment, door de extra taken en geldmiddelen die we van de rijksoverheid hebben gekregen, zijn onze werkzaamheden met name op het sociale vlak flink uitgebreid. Dit is gepaard gegaan met een lichte stijging van de personele formatie .

  Maar goed, een "krimpbeleid"  is natuurlijk van invloed op de (on)mogelijkheden om jonge mensen aan te trekken. Het was echt zaak om daar wat aan te gaan doen.
  Nagenoeg gelijktijdig zijn de afgelopen maand 5 trainees in Nederweert aan de slag gegaan. We hadden een aantal vacatures en daarvoor hebben we bewust jonge mensen gezocht. Ze komen allemaal uit de omliggende regio. Bij gebleken geschiktheid groeien ze over twee jaar door naar een vaste aanstelling.

  Afgelopen vrijdagochtend hebben we op mijn kantoor met elkaar gesproken. Uiteraard had ik daarvoor ook onze personeelsfunctionaris Giel Bruijnaers uitgenodigd.

  Over en weer hebben we van gedachten gewisseld over het werken bij de overheid. Het belang daarvan, de dienstbaarheid die ons werk moet kenmerken, zeker daar waar burgers de aandacht van de overheid nodig hebben. Het was een aangenaam en plezierig gesprek.  De werklust en het idealisme was volop aanwezig. dat doet me werkelijk deugd.

  Die dag voelde ik overigens een zeer bijzondere verbinding tussen jong en oud. Want aansluitend aan het gesprek met onze nieuwe jonge medewerkers ging ik samen met wethouder Geraats op verjaardagsvisite bij mevrouw Knapen-Brentjens. http://www.nederweert24.nl/2016/04/15/burgemeester-feliciteert-oudste-inwoonster-nederweert/ Zij werd die dag maar liefst 103 jaar oud. Een gezegende leeftijd.

  Met onze jonge gasten ben ik onder een bewolkte hemel nog even naar het beeld van Marie Katrien (in het dialect "Merie Ketrien") gewandeld. https://nederweertsverleden.wordpress.com/tag/merie-ketrien/ Zij is het boegbeeld van ondernemend en werklustig Nederweert en voor de burgers in "haar" gemeente en domein -voor u dus- doen wij het toch allemaal.

  Op de foto van links naar rechts:

  Steffie Berger, Rachel Smeelen, Jill Bosmans, Henk Evers (niet meer zo 'piep' maar wel jong van geest), Soufiane Aguarroum, Arjan Leijsten.  Foto: H. Kuepers/Nederweert24
  _________________________________________________________________________________________________________________________

 • De vierde dag

  (14-04-2016)


  Deze blog gaat over de "vier dagen live muziek" tijdens de kermis op het horecaplein. Een aantal ondernemers had daartoe een verzoek gericht aan de raad en het college. Alhoewel de raad of het college er formeel niet over gaan is er vanuit de gedachte "het moet toch kunnen" door een raadslid een pleidooi gehouden voor de vierde dag.
  Bewust heb ik toen de boot afgehouden, het was me te kort door de bocht en ik wilde eerst de omwonenden horen. Dat was achteraf gezien ook zeer verstandig.

  Als u iets nog iets meer over de achtergronden wilt weten leest u dan snel door mijn vorige blog.

  Naast het gesprek dat ik heb gehad met een aantal omwonenden van het horecaplein hebben (chapeau!) de ondernemers en de omwonenden met elkaar gesproken. De omwonenden hebben in dat gesprek  een aantal zaken aangedragen. Omdat daar van de zijde van de ondernemers adequaat op is gereageerd verzetten omwonenden zich niet tegen de "vierde dag". Een en ander is opgenomen in een gespreksverslag en aanvullende mailberichten. 

  De beslissing die ik neem is gebaseerd op het geluidbeleid bij evenementen. In dat beleid kan ik met een beroep op bijzondere omstandigheden afwijken van de regels. Dat artikel heb ik bijvoorbeeld toegepast toen Brug 15 werd geopend.

  Nu is er ook een bijzondere omstandigheid. Ik waardeer het zeer dat de ondernemers de omwonenden hebben opgezocht én vooral dat partijen elkaar hebben weten te vinden.

  Daarom ga ik voor de kermis 2016 akkoord met de "vierde dag". Deze vierde dag wordt niet vastgelegd in het geluidbeleid bij evenementen. Dat zou ook geen soelaas bieden voor de kermis van dit jaar. Voor een dergelijke wijziging is er meer tijd nodig. En alvorens het algemeen beleid kan worden aangepast, is het verstandig de evaluatie, na de kermis, van ondernemers en omwonenden af te wachten. Ook dat is overigens één van de voorwaarden die de omwonenden hebben gesteld.

  Omdat ik weet dat veel mensen geïnteresseerd zijn in het onderwerp heb ik deze blog geplaatst. Afhankelijk van het tijdstip van postbezorging is vandaag uiteraard het formele besluit door de aanvrager en de vertegenwoordiger van de omwonenden ontvangen.
  ____________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Doorhalen wat niet van toepassing is: Onder de streep een kwestie waarvan ik wel/niet wakker lig

  (03-04-2016)


  Het zal u niet geheel onbekend voorkomen dat niet alle bedrijven precies volgens de lijntjes van de verleende vergunning lopen. Af en toe borrelt dat wat steviger op.

  Op verzoek van de Koninklijke Horeca afdeling Nederweert namen wij een aantal ondernemingen wat nader onder de loep. Was er sprake van oneigenlijke concurrentie en vinden er niet vergunde horeca-activiteiten plaats?

  De totale lijst overziende viel het allemaal reuze mee.
  Met een drietal ondernemers sprak ik afgelopen week over hun  bedrijfsvoering in relatie tot de vergunning.
  Twee bedrijven heb ik gevraagd om ons een overzicht te sturen van alle activiteiten in 2015. Dan kunnen we beter analyseren wat wel en niet mag en hoe het euvel op te lossen is.
  Één bedrijf moet misschien een (gratis) milieumelding doen en daarmee is de zaak opgelost.
  Serieuze zaken maar onder de streep geen kwesties waarvan ik wakker lig.

  Dat kan anders zijn als je in de buurt van het horecaplein woont. Ons bruisend uitgaanscentrum is zeer aantrekkelijk maar kan daardoor ook geluidsoverlast met zich meebrengen voor de omwonenden.
  Een aantal horeca-ondernemers heeft onlangs aan de raad en het college gevraagd om met de kermis het aantal dagen dat buiten live-muziek mag worden gemaakt uit te breiden van 3 aaneengesloten dagen naar 4 aaneengesloten dagen.
  Op dat punt is overigens niet het college of de raad maar de burgemeester bevoegd gezag. Het gaat hier om het geluidsbeleid bij evenementen. Nederweert is op dat punt al redelijk ruimhartig.

  In de huidige situatie kan er met de kermis ook vier dagen buiten live-muziek plaatsvinden, zij het niet langer dan drie aaneengesloten dagen. Vier dagen mag dus maar met tussenpoos van een dag. Destijds is dat zo vastgelegd omdat er sprake moet zijn van een acceptabel evenwicht tussen de belangen van ondernemers, de feestgangers en het leefgenot en de nachtrust van de omwonenden. Nemen en geven, waarbij het uiteindelijk niet alleen gaat om de kermis maar om alle activiteiten door het jaar heen.

  Het is een goede zaak dat ondernemers de omwonenden benaderen om te vragen wat ze van de gevraagde verruiming vinden. Ik begreep dat ze dat ook gaan doen en waardeer dat zeer. Zo hoort het.
  Daarnaast zal ik ook zelf met omwonenden gaan spreken, zodat ik uit eerste hand verneem wat hun opvattingen zijn.
  Dan moet de kogel door de kerk.

  Onder de streep een kwestie waarvan ik al dan niet wakker lig? Overlastgevende situaties vind ik altijd zorgwekkend, dat zeker.
  _____________________________________________________________________________________________________________________

Archief